LỄ TỔNG KẾT LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH CHỦ TỊCH, ...
16/10/2019
PHỤ NỮ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI TIẾP ...
07/03/2019
Lễ tổng kết và phát bằng tốt nghiệp c...
29/08/2018
Kết quả tổ chức Hội thi Học viên học giỏi ...
29/08/2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI ...
12/06/2018
1 2 3 4 5 ...