Lịch công tác tuần (từ ngày 20/9 đến 26/9/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 20/9 đến 26/9/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 20/9 đến 26/9/2021)
Xem file chi tiết tại đây

Lich công tác tuần (từ ngày 13/9 đến 19/9/2021)
Lich công tác tuần (từ ngày 13/9 đến 19/9/2021)
Lich công tác tuần (từ ngày 13/9 đến 19/9/2021)
Xem file chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần (từ ngày 23/8 đến 05/9/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 23/8 đến 05/9/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 23/8 đến 05/9/2021)
Xem file chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần (từ ngày 16/8 đến 22/8/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 16/8 đến 22/8/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 16/8 đến 22/8/2021)
Xem file chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần (từ ngày 09/8 đến 15/8/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 09/8 đến 15/8/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 09/8 đến 15/8/2021)
Xem file chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần (từ ngày 26/7 đến 01/8/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 26/7 đến 01/8/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 26/7 đến 01/8/2021)
Xem file chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần (từ ngày 19/7 đến 25/7/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 19/7 đến 25/7/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 19/7 đến 25/7/2021)
Xem file chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần (từ ngày 12/7 đến 18/7/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 12/7 đến 18/7/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 12/7 đến 18/7/2021)
Xem file chi tiết tại đây

Lịch công tác tuần (từ ngày 05/7 đến 11/7/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 05/7 đến 11/7/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 05/7 đến 11/7/2021)
Xem file chi tiết tại đây

Lich công tác tuần (từ ngày 28/6 đến 04/7/2021)
Lich công tác tuần (từ ngày 28/6 đến 04/7/2021)
Lich công tác tuần (từ ngày 28/6 đến 04/7/2021)
Xem file chi tiết tại đây

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai