Bế giảng 03 lớp Bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận Chính trị

12/10/2014
     Ngày 12/10/2014, trường Chính trị tỉnh Gia Lai tiến hành lễ bế giảng 03 lớp Bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận Chính trị theo hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG ngày 15/11/2011 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn chương trình để xác nhận trình độ tương đương trung cấp Lý luận Chính trị.
     Về dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa phòng trường Chính trị tỉnh và học viên 03 lớp Bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận Chính trị với 291 học viên.

     Trong thời gian gần 4 tháng học tập và nghiên cứu các học viên đã nghiên cứu 4 khối kiến thức cơ bản: Những thành tựu và sự phát triển mới của Chủ nghĩa Mác-Lênin và một số yếu tố tâm lý xã hội trong lãnh đạo quản lý; Khoa học hành chính; Một số vấn đề về quốc phòng – an ninh và nghiệp vụ xây dựng Đảng; Văn hóa xã hội, công tác dân vận và tình hình nhiệm vụ địa phương.
Kết quả học tập:
  • Loại Giỏi: 14 học viên (4,82%)
  • Loại Khá: 195 học viên (67,01%)
  • Loại Trung bình: 82 học viên (28,17%)
     Căn cứ kết quả học tập, Hội đồng xét tốt nghiệp đề nghị Hiệu trưởng xét khen thưởng cho 15 học viện có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
 
2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai