Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị năm 2014

16/09/2014
Sáng ngày 16/09/2014, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  phối kết hợp cùng với Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị năm 2014.
Tham gia khóa học có 90 học viên là lãnh đạo chủ chốt cấp xã, trưởng phó phòng ban cấp huyện, sở, ban ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị được thực hiện trong thời gian 8 tháng, các học viên nghiên cứu các khối kiến thức gồm:

Khối thứ nhất: Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khối thứ hai : Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Khối thứ ba: Các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý
Khối thứ tư: Các chuyên đề đặc thù và bổ trợ.
2.JPG
Mục tiêu nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp, công chức hành chính, viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước, cán bộ khoa học chính trị của hệ thống chính trị có kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc củng cố lập trường cách mạng, nâng cao năng lực tư duy khoa học và năng lực, phương pháp lãnh đạo, quản lý, phương pháp tu dưỡng nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.
3.JPG
Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai