Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 32 hệ tập trung

30/03/2015
    Chiều ngày 30/03/2015, trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng  lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 32 hệ tập trung.

     Tham dự buổi lễ có:
 
     Đồng chí: Dương Tráng -  Tỉnh ủy viên – Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy;
 
     Đồng chí: Nguyễn Thái Bình – Tỉnh ủy viên – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh.
 
     Cùng Ban giám hiệu, quý thầy cô giáo trường Chính trị tỉnh và 47 học viên. Chương trình đào tạo, nhà trường áp dụng theo chương trình trung cấp Chính trị - Hành chính năm 2014 (bổ sung, sữa đổi).
 
    Trong thời gian học 6 tháng, các học viên học tập và nghiên cứu 7 phần học gồm những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Công tác xây dựng Đảng; Công tác vận động quần chúng.

2.JPG

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai