PHỤ NỮ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

07/03/2019
CN. Phan Thị Vân
Khoa Lý luận cơ sở
 
     Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.


 
      Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,  nhà trường đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần quan trọng vào việc nâng cao một bước về phẩm chất, lối sống, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động.Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong hai năm qua đội ngũ nữ cán bộ, viên chức, lao động nhà trường đã thi đua lập nhiều thành tích góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Với tổng số 24 nữ cán bộ, lao động. Trong đó, nữ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ: (Thạc sỹ: 08; Đại học: 10 (trong đó có 04 đ/c đang học Thạc sĩ); Trung cấp: 01). Trình độ chính trị: (Cao cấp LLCT và tương đương: 03; Trung cấp LLCT và tương đương :14). Nhìn chung số lượng nữ cán bộ viên chức, người lao động có trình độ học vấn, trình độ LLCT ngày càng cao.  
 
     Phụ nữ không chỉ là những con người trung hậu, đảm đang trong cuộc sống gia đình mà họ còn góp phần giữ vai trò to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước và dựng nước của dân tộc. Vì thế mà Chính phủ và Bác Hồ đã tặng bức trướng thêu tám chữ vàng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang” cho người phụ nữ Việt Nam.  Phát huy tinh thần, bản chất tốt đẹp người phụ nữ Việt Nam. Đội ngũ nữ cán bộ, lao động trường chính trị tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động.
 
     Đội ngũ nữ cán bộ, lao động đã tập trung cải tiến lề lối, phương pháp làm việc đảm bảo khoa học, hiệu quả, sát thực tế; tăng cường chất lượng công tác, coi trọng việc chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường. Gắn việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề liên quan đến tình trạng hành chính hóa, thực hiện nghiêm túc giờ làm việc, đoàn kết nội bộ. Chú trọng đề cao trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” và thực hiện hai giỏi “giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Bên cạnh đó đội ngũ nữ cán bộ, lao động đã tích cực tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, mọi người trong cộng đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học và làm theo Bác.
 
     Với đặc thù môi trường công việc là nơi đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trong toàn tỉnh. Cho nên, trong quá trình giao tiếp và làm việc đội ngũ nữ cán bộ, lao động nhà trường đã luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, thể hiện sự tôn trọng đối với học viên. Đối với đội ngũ nữ cán bộ giảng viên, viên chức thường xuyên nắm bắt, bổ sung kịp thời về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Những kiến thức khoa học mới …lồng ghép vào nội dung chương trình giảng dạy và làm việc. Đối với nữ lao động nhà trường luôn đảm bảo môi trường học tập và làm việc luôn xanh, sạch, đẹp.
 
     Với nỗ lực, cố gắng phấn đấu, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên, trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều nữ cán bộ, lao động nhà trường đạt nhiều danh hiệu như: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được UBND tỉnh tặng bằng khen, giấy khen, Công đoàn viên chức tỉnh tặng bằng khen, giấy khen, Nhà trường công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được thì vẫn còn những hạn chế trong việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội dung đó chưa trở thành việc làm thường xuyên, thói quen hàng ngày, chưa xây dựng được thành ý thức tự giác cho nữ cán bộ, lao động.
 
     Nhằm phát huy những kết quả đạt được cũng như khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 02 – KH/ĐUTCT của nhà trường về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Trong thời gian tới nữ cán bộ, lao động cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:
 
     Một là, Ban nữ công  cần nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  trên cơ sở đó cần đẩy mạnh  hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, giáo dục và nâng cao nhận thức, ý thức tự giác  thực hiện cho đội ngũ nữ cán bộ, lao động học tập và làm theo chỉ thị 05 – CT/TW, Kế hoạch số 02 – KH/ĐUTCT trở thành thói quen hàng ngày, việc làm thường xuyên, xây dựng các phong trào thi đua về học tập và làm theo gương Bác.  Đưa việc thực hiện vào tiêu chí thi đua, là căn cứ để đánh giá, xếp loại.
 
     Hai là, Đội ngũ nữ cán bộ, lao động cần nâng cao tính gương mẫu trong công việc “nói đi đôi với” làm, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả. Xây dựng phong cách làm việc chuyện nghiệp, phong cách ứng xử giao tiếp hài hòa, thân thiện và tôn trọng học viên.  Bên cạnh đó, bản thân mỗi nữ cán bộ, lao động phải tự soi lại mình, đối chiếu với những nội dung học tập của bản thân để bổ sung, sửa chữa những mặt còn hạn chế, thiếu sót. Đồng thời, nâng cao ý thức tự học tập, tự nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho một cách thường xuyên, liên tục.
 
     Ba là, Đẩy mạnh sự kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, ban giám hiệu, tổ chức đối với quá trình thực hiện, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh thực hiện đi vào chiều sâu, qua đó góp sức cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.
 
     Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành một cuộc học tập lớn trong toàn Đảng, toàn dân, trong cộng đồng, vì vậy, với vị trí, vai trò quan trọng của mình, trong thời gian tới đội ngũ nữ cán bộ, lao động trường chính trị tỉnh không ngừng phát huy những thế mạnh đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện chỉ thị số 05 –CT/TW, kế hoạch số 02 – KH/ĐUTCT góp phần cùng nhà trường phát triển vững mạnh toàn diện./.


Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai