TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG VỚI CHỦ ĐỀ “GIẢNG DẠY - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”

19/11/2014
Nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học của nhà trường năm 2014, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường “Giảng dạy - Lý luận và thực tiễn” vào ngày 18/11/2011.

Tham dự Hội thảo có 32 đại biểu là lãnh đạo của nhà trường, của các khoa, phòng và cùng các giảng viên, viên chức Trường Chính trị tỉnh. Mở đầu Hội thảo TS. Nguyễn Thái Bình- Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH nhà trường nêu lên mục đích và ý nghĩa của buổi Hội thảo là nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành, từ đó đi đến thống nhất một số biện pháp thiết thực để cụ thể hoá những chủ trương, nghị quyết về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
Tại buổi Hội thảo đã có 8 báo cáo tham luận và ý kiến tham gia trao đổi tập trung vào chủ đề của hội thảo như: Báo cáo tham luận “Giảng dạy những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho học viên chính là làm sáng tỏ những vấn đề mà cuộc sống đặt ra” (TS. Nguyễn Thái Bình), Báo cáo tham luận “Kinh nghiệm trình bày quá trình đổi mới của Đảng- Từ thực tiễn giảng dạy ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai” (ThS. Ksor Hội), Báo cáo tham luận “Quan hệ giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường chính trị tỉnh Gia Lai- Thực trạng và giải pháp” (ThS. Đỗ Văn Hòa),.v.v…Kết luận buổi Hội thảo TS. Nguyễn Thái Bình hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học và tiếp thu các ý kiến trao đổi một cách thẳng thắn các vấn đề còn hạn chế, khó khăn để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tìm kiếm các giải pháp phù hợp với điều kiện mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường Chính trị tỉnh trong thời gian tới.

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai