Lịch công tác tuần (từ ngày 23/5 đến 29/5/2022)
Ngày đăng: 23/05/2022
Lịch công tác tuần (từ ngày 23/5 đến 29/5/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 16/5 đến 22/5/2022)
Ngày đăng: 16/05/2022
Lịch công tác tuần (từ ngày 16/5 đến 22/5/2022)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 09/5 đến 15/5/2022)
Ngày đăng: 06/05/2022
Lịch công tác tuần (từ ngày 09/5 đến 15/5/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 18/4 đến 24/4/2022)
Ngày đăng: 18/04/2022
Lịch công tác tuần (từ ngày 18/4 đến 24/4/2022)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 14/3 đến 20/3/2022)
Ngày đăng: 11/03/2022

 Lịch công tác tuần (từ ngày 14/3 đến 20/3/2022)
 
Lịch công tác tuần (từ ngày 07/3 đến 13/3/2022)
Ngày đăng: 07/03/2022
  Lịch công tác tuần (từ ngày 07/3 đến 13/3/2021)
  
Lịch công tác tuần (từ ngày 28/02 đến 06/03/2022)
Ngày đăng: 28/02/2022
Lịch công tác tuần (từ ngày 28/02 đến 06/03/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 21/02 đến 27/02/2022)
Ngày đăng: 21/02/2022
Lịch công tác tuần (từ ngày 21/02 đến 27/02/2022)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 07/02 đến 20/02/2022)
Ngày đăng: 07/02/2022
Lịch công tác tuần (từ ngày 07/02 đến 20/02/2022)
Lịch công tác tuần (từ ngày 06/12 đến 12/12/2021)
Ngày đăng: 06/12/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 06/12 đến 12/12/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 29/11 đến 05/12/2021)
Ngày đăng: 29/11/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 29/11 đến 05/12/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 22/11 đến 28/11/2021)
Ngày đăng: 23/11/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 22/11 đến 28/11/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 15/11 đến 21/11/2021)
Ngày đăng: 16/11/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 15/11 đến 21/11/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 08/11 đến 14/11/2021)
Ngày đăng: 08/11/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 08/11 đến 14/11/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 25/10 đến 31/10/2021)
Ngày đăng: 03/11/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 25/10 đến 31/10/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lich công tác tuần (từ ngày 18/10 đến 24/10/2021)
Ngày đăng: 18/10/2021
Lich công tác tuần (từ ngày 18/10 đến 24/10/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 11/10 đến 17/10/2021)
Ngày đăng: 11/10/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 11/10 đến 17/10/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 03/10 đến 10/10/2021)
Ngày đăng: 05/10/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 03/10 đến 10/10/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 27/9 đến 03/9/2021)
Ngày đăng: 27/09/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 27/9 đến 03/10/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 20/9 đến 26/9/2021)
Ngày đăng: 21/09/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 20/9 đến 26/9/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lich công tác tuần (từ ngày 13/9 đến 19/9/2021)
Ngày đăng: 15/09/2021
Lich công tác tuần (từ ngày 13/9 đến 19/9/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 23/8 đến 05/9/2021)
Ngày đăng: 23/08/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 23/8 đến 05/9/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 16/8 đến 22/8/2021)
Ngày đăng: 17/08/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 16/8 đến 22/8/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 09/8 đến 15/8/2021)
Ngày đăng: 10/08/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 09/8 đến 15/8/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 26/7 đến 01/8/2021)
Ngày đăng: 27/07/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 26/7 đến 01/8/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 19/7 đến 25/7/2021)
Ngày đăng: 20/07/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 19/7 đến 25/7/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 12/7 đến 18/7/2021)
Ngày đăng: 14/07/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 12/7 đến 18/7/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 05/7 đến 11/7/2021)
Ngày đăng: 05/07/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 05/7 đến 11/7/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lich công tác tuần (từ ngày 28/6 đến 04/7/2021)
Ngày đăng: 29/06/2021
Lich công tác tuần (từ ngày 28/6 đến 04/7/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 14/6 đến 20/6/2021)
Ngày đăng: 16/06/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 14/6 đến 20/6/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 07/6 đến 13/6/2021)
Ngày đăng: 08/06/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 07/6 đến 13/6/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lich công tác tuần (từ ngày 31/5 đến 06/6/2021)
Ngày đăng: 31/05/2021
Lich công tác tuần (từ ngày 31/5 đến 06/6/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 24/5 đến 30/5/2021)
Ngày đăng: 24/05/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 24/5 đến 30/5/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 17/5 đến 23/5/2021)
Ngày đăng: 16/05/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 17/5 đến 23/5/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 10/5 đến 16/5/2021)
Ngày đăng: 10/05/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 10/5 đến 16/5/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 03/5 đến ngày 09/5/2021)
Ngày đăng: 04/05/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 03/5 đến ngày 09/5/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 26/4 đến 07/5/2021)
Ngày đăng: 26/04/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 26/4 đến 07/5/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021)
Ngày đăng: 23/04/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 12/4 đến 18/4/2021)
Ngày đăng: 11/04/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 12/4 đến 18/4/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 05/4 đến 11/4/2021)
Ngày đăng: 06/04/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 05/4 đến 11/4/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021)
Ngày đăng: 28/03/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 22/3 đến 28/3/2021)
Ngày đăng: 22/03/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 22/3 đến 28/3/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lich công tác tuần (từ ngày 15/3 đến 21/3/2021)
Ngày đăng: 15/03/2021
Lich công tác tuần (từ ngày 15/3 đến 21/3/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 08/3 đến ngày 14/3/2021)
Ngày đăng: 08/03/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 08/3 đến ngày 14/3/2021)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 01/3 đến 07/3/2021)
Ngày đăng: 25/02/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 01/3 đến 07/3/2021)
Xem file chi tiết tại đây...
Lịch công tác tuần (từ ngày 17/02 đến 21/02/2021)
Ngày đăng: 22/02/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 17/02 đến 21/02/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 22/02 đến 28/02/2021)
Ngày đăng: 22/02/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 22/02 đến 28/02/2021)
Xem file chi tiết tại...
Lịch công tác tuần (từ ngày 25/01 đến 31/01/2021)
Ngày đăng: 24/01/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 25/01 đến 31/01/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 18/01 đến 24/01/2021)
Ngày đăng: 18/01/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 18/01 đến 24/01/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 11/01 đến 17/01/2021)
Ngày đăng: 11/01/2021
Lịch công tác tuần (từ ngày 11/01 đến 17/01/2021)
Xem file chi tiết tại đây
Lich công tác tuần (từ ngày 04/01 đến 10/01/2021)
Ngày đăng: 05/01/2021
Lich công tác tuần (từ ngày 04/01 đến 10/01/2021)
Xem chi tiết tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 28/12/2020 đến 03/01/2021)
Ngày đăng: 29/12/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 28/12/2020 đến 03/01/2021)
Lịch công tác tuần (từ ngày 21/12 đến 27/12/2020)
Ngày đăng: 25/12/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 21/12 đến 27/12/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 14/12 đến 20/12/2020)
Ngày đăng: 17/12/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 14/12 đến 20/12/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 07/12 đến 13/12/2020)
Ngày đăng: 08/12/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 07/12 đến 13/12/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 30/11 đến 06/12/2020)
Ngày đăng: 01/12/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 30/11 đến 06/12/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 23/11 đến 29/11/2020)
Ngày đăng: 26/11/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 23/11 đến 29/11/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 16/11 đến 22/11/2020)
Ngày đăng: 18/11/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 16/11 đến 22/11/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 09/11 đến 15/11/2020)
Ngày đăng: 15/11/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 09/11 đến 15/11/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 02/11 đến 08/11/2020)
Ngày đăng: 01/11/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 02/11 đến 08/11/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 26/10 đến 01/11/2020)
Ngày đăng: 31/10/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 26/10 đến 01/11/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 19/10 đến 25/10/2020)
Ngày đăng: 20/10/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 19/10 đến 25/10/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 19/10 đến 25/10/2020)
Ngày đăng: 20/10/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 19/10 đến 25/10/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 12/10 đến 18/10/2020)
Ngày đăng: 13/10/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 12/10 đến 18/10/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 05/10 đến 11/10/2020)
Ngày đăng: 06/10/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 05/10 đến 11/10/2020)
Xem file đầy đủ tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 28/9 đến 04/10/2020)
Ngày đăng: 28/09/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 28/9 đến 04/10/2020)
Xem file tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 21/9 đến 27/9/2020)
Ngày đăng: 22/09/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 021/9 đến 27/9/2020)
Xem file tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 14/9 đến 20/9/2020)
Ngày đăng: 14/09/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 14/9 đến 20/9/2020)
Xem file tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 07/9 đến 13/9/2020)
Ngày đăng: 07/09/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 07/9 đến 13/9/2020)
Xem file tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 31/8 đến 06/9/2020)
Ngày đăng: 31/08/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 31/8 đến 06/9/2020)
Xem file tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 24/8 đến 30/8/2020)
Ngày đăng: 24/08/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 24/8 đến 30/8/2020)
Xem file tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 17/8 đến 23/8/2020)
Ngày đăng: 18/08/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 17/8 đến 23/8/2020)
(Thay thế lịch ban hành ngày 14/8/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 10/8 đến 16/8/2020)
Ngày đăng: 10/08/2020
Xem file tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 03/8 đến 09/8/2020)
Ngày đăng: 03/08/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 03/8 đến 09/8/2020)
Xem file tại đây
Lịch công tác tuần (từ ngày 27/7 đến 02/8/2020)
Ngày đăng: 28/07/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 27/7 đến 02/8/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 20/7 đến 26/7/2020)
Ngày đăng: 20/07/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 20/7 đến 26/7/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 13/7 đến 19/7/2020)
Ngày đăng: 14/07/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 13/7 đến 19/7/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 06/7 đến 12/7/2020)
Ngày đăng: 06/07/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 06/7 đến 12/7/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 29/6 đến 05/7/2020)
Ngày đăng: 29/06/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 29/6/2020 đến 05/7/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 22/6 đến 28/6/2020)
Ngày đăng: 22/06/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 22/6 đến 28/6/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 15/6 đến 21/6/2020)
Ngày đăng: 15/06/2020
Lịch công tác tuần (15/6 đến 21/6/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)
Ngày đăng: 10/06/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020)
Ngày đăng: 03/06/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 25/5 đến 31/5/2020)
Ngày đăng: 22/05/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 25/5 đến 31/5/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 18/5 đến 24/5/2020)
Ngày đăng: 18/05/2020
Lịch công tác (ngày 18/5 đến 24/5/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 11/5 đến 17/5/2020)
Ngày đăng: 11/05/2020
Lịch công tác tuần (từ ngày 11/5 đến 17/5/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 4/5 đến 10/5/2020)
Ngày đăng: 04/05/2020
Lịch công tác tuần (4/5 đến 10/5/2020)
Lịch công tác tuần (từ ngày 27/4 đến 03/5/2020)
Ngày đăng: 28/04/2020
Lịch công tác tuần từ 27/4 đến 03/5/2020

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai