You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Kế hoạch tổ chức ôn tập, giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp TCLLCT - HC đợt 1, năm 2019

05/06/2019
Kế hoạch tổ chức ôn tập, giải đáp thắc mắcvà tổ chức kỳ thi tốt nghiệp TCLLCT-HC đợt 1, năm 2019

Tải: thong-bao-to-chuc-on-thi-TN-dot-1-2019.pdf
.
Tài liệu ôn thi
* Vấn đề 1: Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 van-de-1-NQ37-2014.docx
- Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XII: van-de-1-toan-van-nghi-quyet-tw-4-khoa-12.PDF
- Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII: van-de-1-toan-van-nghi-quyet-tw-6-khoa-12.doc
- Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa XII: van-de-1-toan-van-nghi-quyet-tw-7-khoa-12.doc
- Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 van-de-1-Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015.docx


* Vấn đề 2: Một số vấn đề về cải cách hành chính nhà nước và những vấn đề đang đặt ra đối với thực hiện các nội dung cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở
- Nghị quyết số 30c/NQ-CP van-de-2-NQ30C.docx
- Quyết định 225/QĐ-TTg van-de-2-QD225.docx
- Nghị định 61/2018/NĐ-CP van-de-2-ND61.docx
- Nghị quyết 56/2017/QH14 van-de-2-NQ56-2017-QH14.docx
- Quyết định số 618/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai van-de-2-QD618.docx


* Vấn đề 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản Đảng.
-  Nghị quyết số 18-NQ/TW van-de-3-NQ18-(1).docx
- Hướng dẫn số 36-HD/VPTW van-de-3-Huong-dan-so-36.docx

 


.
scan0002.jpg

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai