You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Bản đăng ký Trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

13/03/2015
Bản đăng ký Trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

         
                    UBND TỈNH GIA LAI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BẢN ĐĂNG KÝ
Trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
 
 
          Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đăng ký thực hiện tốt những nội dung trong năm 2014 như sau:

         1. Cấp ủy Đảng có Nghị quyết, Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự;

         2. Có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

         3. Có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng, chống cháy, nổ;

         4. Có 100% cán bộ, giảng viên, công nhân viên, người học ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân;

         5. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của nhà trường đề ra;

         6. Có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học;

         7. Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự  trong nhà trường, ký túc xá;

         8. Không để xảy ra các hoạt động sau:

         - Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật;

         - Không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường;

         - Không có cán bộ, giảng viên, CNV, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội;

         - Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng;

         - Không để xảy ra mất trộm tài sản, vật tư…

         9. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên;

         10. Có 70% số khoa, phòng trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
 

                                                                                         Ngày 13 tháng 3 năm 2015
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                       (Đã ký)
  
                                                                                            TS. Nguyễn Thái Bình


        Bản đăng ký này làm thành 02 bản, 01 bản để tại nhà trường thực hiện; 01 bản gửi đến Công an tỉnh Gia Lai để theo dõi./.

 Tài liệu đính kèm: Tải về


 

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai