Tra cứu kế hoạch đào tạo
Nội dung tìm kiếm:
Lớp học:
Nội dung Lớp học Tải về
Kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng năm 2022 Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
Kế hoạch Đào tạo, Bồi dưỡng năm 2022 Lớp trung cấp
Kế hoạch học tập lớp TCCT K4 (TTCT huyện Chư Prông) + TCCT K5 (TTCT huyện Ia Pa) Lớp trung cấp
Kế hoạch học tập lớp TCLLCT K1, K2 năm 2021 (Trung tâm Chính trị huyện Kông Chro) Lớp trung cấp
Kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng năm 2021 (điều chỉnh) Lớp bồi dưỡng
Kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng năm 2021 Lớp bồi dưỡng
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 02 năm: 2022-2023 Lớp trung cấp
Kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng năm 2020 (Điều chỉnh lần 3) Lớp bồi dưỡng
Kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng năm 2020 (Điều chỉnh lần 2) Lớp bồi dưỡng
KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁC LỚP TCLLCT-HC NĂM 2020 (Điều chỉnh lần 2) Lớp trung cấp
Kế hoạch học tập 6 tháng cuối năm 2016 Lớp trung cấp
Kế hoạch học tập năm học kỳ I (2015-2016) Lớp trung cấp
Kế hoạch học tập học kì II(2014-2015) 6 tháng đầu năm 2015 Lớp trung cấp
Kế hoạch đào tạo lớp bồi dưỡng chính trị năm 2014 Lớp bồi dưỡng

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai