Danh sách lớp học
Nội dung tìm kiếm:
Lớp học:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Nội dung Lớp học Tải về
Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K136 Phần đi nghiên cứu thực tế Lớp trung cấp
Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K07 Phần 7 (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K09 Phần 3 và 4 (khối kiến thức I) Lớp trung cấp
Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K137 Phần V.3 Lớp trung cấp
Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K137 Phần VI Lớp trung cấp
Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K135 Phần đi nghiên cứu thực tế Lớp trung cấp
Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K132 Phần III.2 Lớp trung cấp
Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K132 Phần V.2 Lớp trung cấp
Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K132 Phần V.1 Lớp trung cấp
Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K131 Phần IV Lớp trung cấp

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai