Tra cứu lịch học tập
Nội dung tìm kiếm:
Lớp học:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Nội dung Lớp học Tải về
Lớp Bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương TCLLCT - HC K19 (tại truờng) Môn: Văn hóa xã hội, công tác dân vận, tình hình nhiệm vụ địa phương Lớp bồi dưỡng
Lịch lớp Trung cấp K39 Khoa Nhà nước và pháp luật Lớp trung cấp
Lịch phần V.3 lớp TCCT-HC khóa 32(tại trường) Lớp trung cấp
Lớp trung cấp LLCT - HC k33, phần V.1 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo quản lý... Lớp trung cấp
Lớp TCLLCT - HC k32, phần V.1 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý Lớp trung cấp
Lớp TCLLCT - HC K30 lịch Phần V.3 Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở Lớp trung cấp
Lớp TCLL - CT k29 (Chư Sê, phần V.1: Nghiệp vụ công tác Mặt trận và đoàn thể nhân dân ở cơ sở Lớp trung cấp
Lịch môn Chủ nghĩa Mác-Lênin lớp CT -HC K28 (Đăk Pơ) Lớp trung cấp
Lịch phần I lớp tương đương TC CT - HC khóa 12 (Krông Pa) Lớp trung cấp
Lịch môn tư tưởng Hồ Chí Minh lớp CT - HC khóa 28 (Đăk Pơ) Lớp trung cấp

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai