Tra cứu lịch học tập
Nội dung tìm kiếm:
Lớp học:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Nội dung Lớp học Tải về
Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
Lịch giảng dạy và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K120 Lớp trung cấp
Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN Khóa 9 (TT BDCT thị xã Ayun Pa) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cập nhật kiến thức và kỹ năng hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 21 (TT BDCT huyện Phú Thiện) Lớp chuyên viên chính
Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 127 đợt 2, học kỳ I Lớp trung cấp
Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 126 đợt 2, học kỳ I Lớp trung cấp
Kế hoạch học tập lớp TCLLCT-HC K132 Lớp trung cấp
Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 126 Đợt 2-học kỳ I Lớp trung cấp
Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K128 Lớp trung cấp

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai