Tra cứu lịch học tập
Nội dung tìm kiếm:
Lớp học:
Nội dung Lớp học Tải về
Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên K99 Lớp chuyên viên chính
Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 21 (TT BDCT huyện Phú Thiện) Lớp chuyên viên chính
Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Khóa 20 Lớp chuyên viên chính
Lịch giảng dạy và học tập (điều chỉnh lần 2) lớp BD ngạch Chuyên viên Chính Khóa 19 Lớp chuyên viên chính
Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 19 Lớp chuyên viên chính
Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 91 (TCT) Lớp chuyên viên
Lịch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 17 (Kbang) Lớp chuyên viên chính
Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 18 (TCT) Lớp chuyên viên chính

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai