Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 03 năm 2021
Ngày đăng: 20/07/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 03 năm 2021
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN (Khóa 1 và Khóa 2) năm 2021
Ngày đăng: 28/05/2021
Thông báo nhập học lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN (Khóa 1 và Khóa 2) năm 2021
Xem file chi tiết tại đây...
Thông báo nhập học lớp BD nghiệp vụ cho Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã năm 2021
Ngày đăng: 14/05/2021
Thông báo nhập học lớp BD nghiệp vụ cho Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã năm 2021
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 100
Ngày đăng: 06/05/2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 100 (Trường Chính trị tỉnh Gia Lai)
Xem file chi tiết tại...
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 23
Ngày đăng: 19/04/2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 23
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 99 (TT BDCT huyện Chư Prông)
Ngày đăng: 06/04/2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 99 (TT BDCT huyện Chư Prông)
Xem file chi tiết tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 137
Ngày đăng: 26/03/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 137
Xem file đầy đủ tại đây
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 138
Ngày đăng: 26/03/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 138
Xem file đầy đủ tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 98 (TCT)
Ngày đăng: 18/03/2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 98 (TCT)
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 136
Ngày đăng: 03/03/2021
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 136
Thông báo nhập học: Lớp BD lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2021
Ngày đăng: 01/03/2021
Thông báo nhập học: Lớp BD lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2021
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 96 (TT BDCT huyện Kbang)
Ngày đăng: 14/12/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 96 (TT BDCT huyện Kbang)
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 95 (Trường Chính trị tỉnh Gia Lai)
Ngày đăng: 14/12/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 95 (Trường Chính trị tỉnh Gia Lai)
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 130 và Khóa 131
Ngày đăng: 07/10/2020
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 130 và Khóa 131
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 20
Ngày đăng: 06/10/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 20
Xem file đầy đủ tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 94
Ngày đăng: 18/09/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 94 (TT BDCT huyện Krông Pa)
Xem file tại đây
Thông báo Nhập học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2020
Ngày đăng: 28/08/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2020
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 127
Ngày đăng: 10/08/2020
Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT-HC Khóa 127
Xem file tại đây
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 91
Ngày đăng: 30/06/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 91 (Trường Chính trị)
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K124 (TCT)
Ngày đăng: 14/05/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K124 (TCT)
Thông báo nhập học lớp QLNN chuyên viên Khóa 88
Ngày đăng: 13/05/2020
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng KTQLNN chương trình chuyên viên Khóa 88 (TCT)
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K120 (TCT)
Ngày đăng: 04/05/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K120
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K121 (TCT)
Ngày đăng: 04/05/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K121
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K122 (TT BDCT huyện Ia Pa)
Ngày đăng: 04/05/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K122 
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K123 (TT BDCT huyện Phú Thiện)
Ngày đăng: 28/04/2020
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC K123 

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai