You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Kế hoạch công tác tuần 14/01/2019 - 20/01/2019
Kế hoạch công tác tuần 14/01/2019 - 20/01/2019
Kế hoạch công tác tuần 07/01/2019 - 12/01/2019
Kế hoạch công tác tuần 07/01/2019 - 12/01/2019
Kế hoạch công tác tuần 24/12/2018 - 01/01/2019
Kế hoạch công tác tuần 24/12/2018 - 01/01/2019
Kế hoạch công tác tuần 17/12/2018 - 23/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 17/12/2018 - 23/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 10/12/2018 - 16/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 10/12/2018 - 16/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 03/12/2018 - 09/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 03/12/2018 - 09/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 26/11/2018 - 02/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 26/11/2018 - 02/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 22/10/2018 - 28/10/2018
Kế hoạch công tác tuần 22/10/2018 - 28/10/2018
Kế hoạch công tác tuần 10/09/2018 - 16/09/2018
Kế hoạch công tác tuần 10/09/2018 - 16/09/2018
Kế hoạch công tác tuần 03/09/2018 - 09/09/2018
Kế hoạch công tác tuần 03/09/2018 - 09/09/2018
Kế hoạch công tác tuần 27/08/2018 - 02/09/2018
Kế hoạch công tác tuần 27/08/2018 - 02/09/2018
Kế hoạch công tác tuần 20/08/2018 - 26/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 20/08/2018 - 26/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 13/08/2018 - 19/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 13/08/2018 - 19/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 06/08/2018 - 12/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 06/08/2018 - 12/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 30/07/2018 - 05/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 30/07/2018 - 05/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 16/07/2018 - 22/07/2018
Kế hoạch công tác tuần 16/07/2018 - 22/07/2018
Kế hoạch công tác tuần 23/07/2018 - 29/07/2018
Kế hoạch công tác tuần 23/07/2018 - 29/07/2018
Kế hoạch công tác tuần 02/07/2018 - 08/07/2018

Kế hoạch công tác tuần 02/07/2018 - 08/07/2018
Kế hoạch công tác tuần 11/06/2018 - 17/06/2018
Kế hoạch công tác tuần 11/06/2018 - 17/06/2018
Kế hoạch công tác tuần 04/06/2018 - 10/06/2018
Kế hoạch công tác tuần 04/06/2018 - 10/06/2018
 
 
Kế hoạch công tác tuần 28/05/2018 - 03/06/2018
Kế hoạch công tác tuần 23/04/2018 - 29/04/2018
Kế hoạch công tác tuần 23/04/2018 - 29/04/2018
Kế hoạch công tác tuần 26/03/2018 - 01/04/2018
Kế hoạch công tác tuần 26/03/2018 - 01/04/2018
Kế hoạch công tác tuần 05/03/2018 - 11/03/2018
Kế hoạch công tác tuần 05/03/2018 - 11/03/2018
 
 
Kế hoạch công tác tuần 15/01/2018 - 21/01/2018
Kế hoạch công tác tuần 08/01/2018 - 14/01/2018
Kế hoạch công tác tuần 08/01/2018 - 14/01/2018
Kế hoạch công tác tuần 01/01/2018 - 07/01/2018
Kế hoạch công tác tuần 01/01/2018 - 07/01/2018
Kế hoạch công tác tuần 27/11/2017 - 03/12/2017
Kế hoạch công tác tuần 27/11/2017 - 03/12/2017
Kế hoạch công tác tuần 20/11/2017 - 26/11/2017
Kế hoạch công tác tuần 20/11/2017 - 26/11/2017
Kế hoạch công tác tuần 13/11/2017 - 19/11/2017
Kế hoạch công tác tuần 13/11/2017 - 19/11/2017
Kế hoạch công tác tuần 06/11/2017 - 12/11/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 16/10/2017 - 22/10/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 02/10/2017 - 08/10/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 04/09/2017 - 10/09/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 07/08/2017 - 13/08/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 31/07/2017 - 06/08/2017

.
Kế hoạch công tác tuần 24/07/2017 - 30/07/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 10/07/2017 - 16/07/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 03/07/2017 - 09/07/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 26/06/2017 - 02/07/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 15/05/2017 - 21/05/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 03/05/2017 - 07/05/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 24/04/2017 - 02/05/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 10/04/2017 - 16/04/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 03/04/2017 - 09/04/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 27/03/2017 - 02/04/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 20/03/2017 - 26/03/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 13/03/2017 - 19/03/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 06/03/2017 - 12/03/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 27/02/2017 - 05/03/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 20/02/2017 - 26/02/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 13/02/2017 - 19/02/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 06/02/2017 - 12/02/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 23/01/2017 - 29/01/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 16/01/2017 - 22/01/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 09/01/2017-15/01/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 03/01/2017 - 07/01/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 26/12/2016 - 01/01/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 19/12/2016 - 25/12/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 05/12/2016 - 11/12/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 05/12/2016 - 11/12/2016

.
Kế hoạch công tác tuần 28/11/2016 - 04/12/2016

.
Kế hoạch công tác tuần 21/11/2016 - 27/11/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 07/11/2016 - 13/11/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 31/10/2016 - 06/11/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 24/10/2016 - 30/10/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 17/10/2016 - 23/10/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 10/10/2016 - 16/10/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 03/10/2016 - 09/10/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 19/09/2016 - 25/09/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 05/09/2016 - 11/09/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 29/08/2016 - 04/09/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 22/08/2016 - 28/08/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 15/08/2016 - 21/08/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 01/08/2016 - 07/08/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 27/06/2016 - 03/07/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 20/06/2016 - 26/06/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 13/06/2016 - 19/06/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 06/06/2016 - 12/06/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 30/05/2016 - 05/06/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 23/05/2016 - 29/05/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 16/05/2016 - 22/05/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 09/05/2016 - 15/05/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 02/05/2016 - 08/05/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 25/04/2016 - 01/05/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 18/04/2016 - 24/04/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 11/04/2016 - 19/04/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 04/04/2016 - 10/04/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 28/03/2016 - 03/03/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 28/03/2016 - 03/04/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 21/03/2016 - 27/03/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 14/03/2016 - 20/03/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 07/03/2016 - 13/03/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 29/02/2016 - 06/03/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 22/02/2016 - 28/02/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 25/01/2016 - 31/01/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 18/01/2016 - 24/01/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 11/01/2016 - 17/01/2016
.
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2015
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2015
Kế hoạch công tác tuần 04/12/2015 - 10/01/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 28/12/2015 - 03/01/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 21/12/2015 - 27/12/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 14/12/2015 - 20/12/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 07/12/2015 - 13/12/2015
.
Thông báo đăng ký tên đề tài viết Tiểu luận cuối khóa
Thông báo đăng ký tên đề tài viết Tiểu luận cuối khóa các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính
Kế hoạch công tác tuần 30/11/2015 - 06/12/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 23/11/2015 - 29/11/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 16/11/2015 - 22/11/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 09/11/2015 - 15/11/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 02/11/2015 - 08/11/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 26/10/2015 - 01/11/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 19/10/2015 - 25/10/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 12/10/2015 - 18/10/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 05/10/2015 - 11/10/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 28/09/2015 - 04/10/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 21/09/2015 - 27/09/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 14/09/2015 - 20/09/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 07/09/2015 - 13/09/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 31/08/2015 - 06/09/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 24/08/2015 - 30/08/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 17/08/2015 - 23/08/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 10/08/2015 - 16/08/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 20/07/2015 - 26/07/2015
.
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT - HC (đợt 1) năm 2015
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT - HC (đợt 1) năm 2015
Kế hoạch công tác tuần 06/07/2015 - 12/07/2015 .
.
Kế hoạch công tác tuần 08/06/2015 - 14/06/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 01/06/2015 - 07/06/2015
.
Thông báo thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K4, K21, K22, K24, K25, K26, K27, K28
Thông báo thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K4, K21, K22, K24, K25, K26, K27, K28
Kế hoạch công tác tuần 25/05/2015 - 31/05/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 18/05/2015 - 24/05/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 04/05/2015 - 10/05/2015
.
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC khóa 33
Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC khóa 33

Thông báo nhập học lớp TCLLCT-HC dành cho học viên được ngân sách nhà nước chi trả học phí: 
Kế hoạch công tác tuần 20/04/2015 - 26/04/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 03/04/2015 - 12/04/2015
scan0004.jpg
Thông báo Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã năm 2015
Thông báo Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã năm 2015
Kế hoạch công tác tuần 23/03/2015 - 29/03/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 16/03/2015 - 22/03/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 09/03/2015 - 15/03/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 02/03/2015 - 08/03/2015
.
Thông báo kế hoạch học và thi lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 12
.
Thông báo kế hoạch học và thi lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 12
Thông báo kế hoạch học và thi lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 12
Kế hoạch công tác tuần 09/02/2015 - 15/02/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 02/02/2015 - 08/02/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 26/01/2015 - 01/02/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 19/01/2015 - 25/01/2015 .
.
Kế hoạch công tác tuần 12/01/2015 - 18/01/2015
.
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2015
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng  học viên tự túc kinh phí trong năm 2015
Kế hoạch công tác tuần 05/01/2015 - 11/01/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 15/12/2014 - 21/12/2014
.
Thông báo thi Tốt nghiệp các lớp đợt 2 năm 2014
.
Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
.
Kết quả thi tuyển sinh lớp ĐH VLVH ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Kết quả thi tuyển sinh lớp ĐH VLVH ngành Xây dựng...
Kế hoạch công tác tuần 22/09/2014 - 28/09/2014
.
Kết quả học tập của lớp BD KT QLHCNN chuyên viên K 43
.
Kế hoạch công tác tuần 04/08/2014 - 10/08/2014
.
Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014
Hội đồng chấm phúc khảo thi tốt nghiệp TCLLCT-HC Trường Chính trị đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi môn số 3 của anh Vũ Xuân Trăng (số báo danh 333) kết quả như sau:
Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014
Điểm thi các lớp TCLLCT-HC khóa 13, khóa 14, khóa 15, khóa 16 (điểm thi 3 môn)
Thông báo chiêu sinh lớp đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước năm 2014
Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh thông báo chiêu sinh lớp Đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
Hồ sơ bán tại phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Số 58 Lê...
Kế hoạch công tác tuần 23/6/2014 - 29/6/2014
.
Kế hoạch công tác tuần 16/6/2014 - 22/6/2014
.
Thông báo thi tốt nghiệp k13, k14, k15, k16
.
Kế hoạch công tác tuần 02/6/2014 - 08/6/2014
.
Kế hoạch công tác tuần 26/5/2014 - 01/6/2014
.
Kế hoạch công tác tuần 19/5/2014 - 25/5/2014
.
Kế hoạch công tác tuần 28/4/2014 - 04/5/2014
.
Kế hoạch công tác tuần 21/4/2014 - 27/4/2014
.
Kế hoạch công tác tuần 14/4/2014 - 20/4/2014
.
Thông báo điều chỉnh kế hoạch mở lớp
Trong Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 của Trường Chính trị tỉnh có dự kiến khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 cho các đối tượng học viên không thuộc diện được trợ cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của UBND tỉnh.
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú
(GLO)- Sáng 19-3, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho các quần chúng ưu tú.
 
Chiêu sinh lớp học bổ sung kiến thức để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận chính trị
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai thông báo chiêu sinh lớp học bổ sung kiến thức để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận chính trị, cụ thể như sau:

I. Đối tượng:
Cán bộ, công chức, viên chức đã tốt...

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai