You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Kế hoạch công tác tuần 14/01/2019 - 20/01/2019
Kế hoạch công tác tuần 14/01/2019 - 20/01/2019
Kế hoạch công tác tuần 07/01/2019 - 12/01/2019
Kế hoạch công tác tuần 07/01/2019 - 12/01/2019
Kế hoạch công tác tuần 24/12/2018 - 01/01/2019
Kế hoạch công tác tuần 24/12/2018 - 01/01/2019
Kế hoạch công tác tuần 17/12/2018 - 23/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 17/12/2018 - 23/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 10/12/2018 - 16/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 10/12/2018 - 16/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 03/12/2018 - 09/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 03/12/2018 - 09/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 26/11/2018 - 02/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 26/11/2018 - 02/12/2018
Kế hoạch công tác tuần 22/10/2018 - 28/10/2018
Kế hoạch công tác tuần 22/10/2018 - 28/10/2018
Kế hoạch công tác tuần 10/09/2018 - 16/09/2018
Kế hoạch công tác tuần 10/09/2018 - 16/09/2018
Kế hoạch công tác tuần 03/09/2018 - 09/09/2018
Kế hoạch công tác tuần 03/09/2018 - 09/09/2018
Kế hoạch công tác tuần 27/08/2018 - 02/09/2018
Kế hoạch công tác tuần 27/08/2018 - 02/09/2018
Kế hoạch công tác tuần 20/08/2018 - 26/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 20/08/2018 - 26/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 13/08/2018 - 19/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 13/08/2018 - 19/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 06/08/2018 - 12/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 06/08/2018 - 12/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 30/07/2018 - 05/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 30/07/2018 - 05/08/2018
Kế hoạch công tác tuần 23/07/2018 - 29/07/2018
Kế hoạch công tác tuần 23/07/2018 - 29/07/2018
Kế hoạch công tác tuần 16/07/2018 - 22/07/2018
Kế hoạch công tác tuần 16/07/2018 - 22/07/2018
Kế hoạch công tác tuần 02/07/2018 - 08/07/2018

Kế hoạch công tác tuần 02/07/2018 - 08/07/2018
Kế hoạch công tác tuần 11/06/2018 - 17/06/2018
Kế hoạch công tác tuần 11/06/2018 - 17/06/2018
Kế hoạch công tác tuần 04/06/2018 - 10/06/2018
Kế hoạch công tác tuần 04/06/2018 - 10/06/2018
 
 
Kế hoạch công tác tuần 28/05/2018 - 03/06/2018
Kế hoạch công tác tuần 23/04/2018 - 29/04/2018
Kế hoạch công tác tuần 23/04/2018 - 29/04/2018
Kế hoạch công tác tuần 26/03/2018 - 01/04/2018
Kế hoạch công tác tuần 26/03/2018 - 01/04/2018
Kế hoạch công tác tuần 05/03/2018 - 11/03/2018
Kế hoạch công tác tuần 05/03/2018 - 11/03/2018
 
 
Kế hoạch công tác tuần 15/01/2018 - 21/01/2018
Kế hoạch công tác tuần 08/01/2018 - 14/01/2018
Kế hoạch công tác tuần 08/01/2018 - 14/01/2018
Kế hoạch công tác tuần 01/01/2018 - 07/01/2018
Kế hoạch công tác tuần 01/01/2018 - 07/01/2018
Kế hoạch công tác tuần 27/11/2017 - 03/12/2017
Kế hoạch công tác tuần 27/11/2017 - 03/12/2017
Kế hoạch công tác tuần 20/11/2017 - 26/11/2017
Kế hoạch công tác tuần 20/11/2017 - 26/11/2017
Kế hoạch công tác tuần 13/11/2017 - 19/11/2017
Kế hoạch công tác tuần 13/11/2017 - 19/11/2017
Kế hoạch công tác tuần 06/11/2017 - 12/11/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 16/10/2017 - 22/10/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 02/10/2017 - 08/10/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 04/09/2017 - 10/09/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 07/08/2017 - 13/08/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 31/07/2017 - 06/08/2017

.
Kế hoạch công tác tuần 24/07/2017 - 30/07/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 10/07/2017 - 16/07/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 03/07/2017 - 09/07/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 26/06/2017 - 02/07/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 15/05/2017 - 21/05/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 03/05/2017 - 07/05/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 24/04/2017 - 02/05/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 10/04/2017 - 16/04/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 03/04/2017 - 09/04/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 27/03/2017 - 02/04/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 20/03/2017 - 26/03/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 13/03/2017 - 19/03/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 06/03/2017 - 12/03/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 27/02/2017 - 05/03/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 20/02/2017 - 26/02/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 13/02/2017 - 19/02/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 06/02/2017 - 12/02/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 23/01/2017 - 29/01/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 16/01/2017 - 22/01/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 09/01/2017-15/01/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 03/01/2017 - 07/01/2017
.
Kế hoạch công tác tuần 26/12/2016 - 01/01/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 19/12/2016 - 25/12/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 05/12/2016 - 11/12/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 05/12/2016 - 11/12/2016

.
Kế hoạch công tác tuần 28/11/2016 - 04/12/2016

.
Kế hoạch công tác tuần 21/11/2016 - 27/11/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 07/11/2016 - 13/11/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 31/10/2016 - 06/11/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 24/10/2016 - 30/10/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 17/10/2016 - 23/10/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 10/10/2016 - 16/10/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 03/10/2016 - 09/10/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 19/09/2016 - 25/09/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 05/09/2016 - 11/09/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 29/08/2016 - 04/09/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 22/08/2016 - 28/08/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 15/08/2016 - 21/08/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 01/08/2016 - 07/08/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 27/06/2016 - 03/07/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 20/06/2016 - 26/06/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 13/06/2016 - 19/06/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 06/06/2016 - 12/06/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 30/05/2016 - 05/06/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 23/05/2016 - 29/05/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 16/05/2016 - 22/05/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 09/05/2016 - 15/05/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 02/05/2016 - 08/05/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 25/04/2016 - 01/05/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 18/04/2016 - 24/04/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 11/04/2016 - 19/04/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 04/04/2016 - 10/04/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 28/03/2016 - 03/03/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 28/03/2016 - 03/04/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 21/03/2016 - 27/03/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 14/03/2016 - 20/03/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 07/03/2016 - 13/03/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 29/02/2016 - 06/03/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 22/02/2016 - 28/02/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 25/01/2016 - 31/01/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 18/01/2016 - 24/01/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 11/01/2016 - 17/01/2016
.
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2015
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2015
Kế hoạch công tác tuần 04/12/2015 - 10/01/2016
.
Kế hoạch công tác tuần 28/12/2015 - 03/01/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 21/12/2015 - 27/12/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 14/12/2015 - 20/12/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 07/12/2015 - 13/12/2015
.
Thông báo đăng ký tên đề tài viết Tiểu luận cuối khóa
Thông báo đăng ký tên đề tài viết Tiểu luận cuối khóa các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính
Kế hoạch công tác tuần 30/11/2015 - 06/12/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 23/11/2015 - 29/11/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 16/11/2015 - 22/11/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 09/11/2015 - 15/11/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 02/11/2015 - 08/11/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 26/10/2015 - 01/11/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 19/10/2015 - 25/10/2015
.
Kế hoạch công tác tuần 12/10/2015 - 18/10/2015
.