Thông báo kế hoạch học và thi lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 12
Ngày đăng: 25/02/2015
.
Thông báo thi Tốt nghiệp các lớp đợt 2 năm 2014
Ngày đăng: 20/11/2014
.
Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
Ngày đăng: 09/11/2014
.
Kết quả học tập của lớp BD KT QLHCNN chuyên viên K 43
Ngày đăng: 08/08/2014
.
Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014
Ngày đăng: 17/07/2014
Hội đồng chấm phúc khảo thi tốt nghiệp TCLLCT-HC Trường Chính trị đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi môn số 3 của anh Vũ Xuân Trăng (số báo danh 333) kết quả như sau:
Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014
Ngày đăng: 01/07/2014
Điểm thi các lớp TCLLCT-HC khóa 13, khóa 14, khóa 15, khóa 16 (điểm thi 3 môn)
Thông báo thi tốt nghiệp k13, k14, k15, k16
Ngày đăng: 06/06/2014
.

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai