Thông báo: Chiêu sinh mở các lớp bồi dưỡng học ngoài giờ hành chính năm 2022
Ngày đăng: 28/03/2022
Thông báo: Chiêu sinh mở các lớp bồi dưỡng học ngoài giờ hành chính năm 2022
Thông báo về việc rà soát đối tượng dự tuyển sinh các Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị năm 2022 theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban Chấp hành Trung ương
Ngày đăng: 16/02/2022
    Thông báo về việc rà soát đối tượng dự tuyển sinh các Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị năm 2022 theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban Chấp hành Trung ương
Thông báo chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2021
Ngày đăng: 16/03/2021
Thông báo chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2021
Xem file đầy đủ tại đây
Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã năm 2015
Ngày đăng: 02/04/2015
Thông báo Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã năm 2015
Kế hoạch học và thi lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 12
Ngày đăng: 25/02/2015
Thông báo kế hoạch học và thi lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 12
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2015
Ngày đăng: 06/01/2015
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng  học viên tự túc kinh phí trong năm 2015
Kết quả thi tuyển sinh lớp ĐH VLVH ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Ngày đăng: 08/10/2014
Kết quả thi tuyển sinh lớp ĐH VLVH ngành Xây dựng...
Thông báo chiêu sinh lớp đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước năm 2014
Ngày đăng: 25/06/2014
Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh thông báo chiêu sinh lớp Đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
Hồ sơ bán tại phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Số 58 Lê...
Điều chỉnh kế hoạch mở lớp
Ngày đăng: 17/03/2014
Trong Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 của Trường Chính trị tỉnh có dự kiến khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã
Chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng
Ngày đăng: 24/02/2014
Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 cho các đối tượng học viên không thuộc diện được trợ cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của UBND tỉnh.
Chiêu sinh lớp học bổ sung kiến thức để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận chính trị
Ngày đăng: 07/12/2013
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai thông báo chiêu sinh lớp học bổ sung kiến thức để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận chính trị, cụ thể như sau:

I. Đối tượng:
Cán bộ, công chức, viên chức đã tốt...
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú
Ngày đăng: 07/12/2013
(GLO)- Sáng 19-3, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho các quần chúng ưu tú.
 

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai