A. Các khoa

1 Vị trí

     Khoa là đơn vị trong cơ cấu tổ chức của trường, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia quản lý, rèn luyện học viên theo qui chế của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và quy định của nhà trường.

2. Nhiệm vụ của khoa

    + Tổ chức thực hiện nội dung chương trình, tổ chức biên soạn các bài giảng, nghiên cứu các tài liệu phục vụ giảng dạy của các phần học do khoa phụ trách.

    + Tổ chức thực hiện tốt các khâu của quá trình giảng dạy theo qui chế của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chi Minh.

    + Thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học của khoa đã được duyệt và tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học của trường.

    + Thường xuyên tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy của từng giảng viên trong khoa.

    + Đề xuất kế hoạch đi nghiên cứu thực tế của khoa (đề tài, địa điểm thời gian), nghiệm thu sơ bộ tại khoa, trình Hội đồng khoa học nghiệm thu chính thức; sau khi đề tài được nghiệm thu Hội đồng khoa học báo cáo BGH, khoa tiến hành áp dụng vào quá trình giảng dạy và chuyển cho phòng NCKH-TT-TL lưu, phát hành.

    + Tổ chức sinh hoạt trao đổi ở khoa những vấn đề còn vướng mắc trong các phần học do khoa phụ trách và có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ của giảng viên trong khoa.

    + Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được giao, chống lãng phí, thất thoát hư hỏng. Nếu làm mất hoặc hư hỏng do nguyên nhân chủ quan thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

    + Kết thúc môn học các lớp mở lại các huyện - thị xã, thành phố đại diện của khoa chủ trì cùng với giáo viên chủ nhiệm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) tổ chức rút kinh nghiệm tại lớp, đánh giá kết quả bước đầu môn học, xét điều kiện thi, kiểm tra môn học đó và đóng góp ý kiến cho giảng viên tham gia giảng dạy, sau khi rút kinh nghiệm xong khoa gửi biên bản và tất cả bài kiểm tra, bảng điểm cho phòng Đào tạo nếu chưa đầy đủ sẽ chưa tổ chức thi; phần góp ý cho giảng viên do giáo viên chủ nhiệm chủ trì và phối hợp với các TTBDCT huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện bằng phiếu hoặc ghi biên bản. Các lớp tại trường do đại diện BGH chủ trì cùng với phòng Đào tạo, khoa và giáo viên chủ nhiệm đảm nhận, báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách nội dung để BGH tổ chức rút kinh nghiệm toàn khôi nội dung.

    + Thông báo tình hình lớp học và những vấn đề có liên quan đến lớp học tại buổi giao ban cơ quan tuần gần nhất.

    + Khoa chuẩn bị đáp án gửi phòng Đào tạo khi nhận bài thi, kiểm tra, tiến hành chấm xong bài thi, bài kiểm tra không quá 4 tuần kể từ ngày thi, kiểm tra; báo kết quả điểm cho phòng Đào tạo.

    + Tất cả giảng viên, kể cả giảng viên kiêm chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

    + Trực tiếp mời, đón tiếp, giới thiệu và thanh toán tiền giảng bài chấm bài, đối với giảng viên ngoài trường được mời giảng các bài do khoa phụ trách (khoa chủ động mời, làm giấy đề nghị phòng Đào tạo xác nhận, phòng Tổ chức-Hành chính- Quản trị thanh toán); khoa gửi tiền cho giáo viên. Nếu tất cả giáo viên trong khoa đều đi công tác ngoài trường thì báo cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện việc đón tiếp, giới thiệu và thanh toán tiền giảng chậm nhất là 01 ngày trước khi giảng viên kết thúc bài giảng.

    + Trực tiếp tham gia theo dõi, quản lý các lớp học trong thời gian khoa giảng dạy

    + Thực hiện đúng thời gian lên lớp do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và nhà trường qui định.

    + Thực hiện công tác báo cáo sơ kết, tổng kết công tác quý, 06 tháng, cả năm bằng văn bản lên BGH theo nội dung và thời gian quy định.

    + Đối với những giảng viên giảng dạy chưa đạt yêu cầu khoa có kế hoạch giúp đỡ cho giảng viên nâng cao chất lượng giảng dạy. Khi giảng dạy đạt yêu cầu khoa đề nghị HĐKH xem xét, kết luận chính thức bằng văn bản, đề nghị BGH xem xét, quyết định cho giảng dạy.

    + Thực hiện tốt các quy định khác có liên quan.


 

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai