Ban Giám Hiệu Trường Chính Trị Tỉnh Gia Lai 

0001.jpg

Hiệu Trưởng

 


Họ tên:         Ngô Khắc Ngọc
Chức vụ:       Hiệu Trưởng
Ngày sinh:     08/9/1970
Quê quán:     Quảng Ngãi
Học vị:          Thạc sỹ
 
 

Phó Hiệu Trưởng

 

Họ tên:             Hoàng Nguyễn Trí Dương
Chức vụ:           Phó Hiệu Trưởng
Ngày sinh:         05/10/1976
Quê quán:         Quảng Trị
Học vị:              Thạc sỹ


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai