Ban Giám Hiệu Trường Chính Trị Tỉnh Gia Lai 


Hiệu Trưởng

 


Họ tên:     Nguyễn Thái Bình
Chức vụ:       Hiệu Trưởng
Ngày sinh:      20/10/1969
Quê quán:        Bình Định
Học vị:                Tiến sĩ
 
 

Phó Hiệu Trưởng

 

Họ tên:           Hoàng Nguyễn Trí Dương
Chức vụ:                 Phó Hiệu Trưởng
Ngày sinh:                       1976
Quê quán:                     Quảng Trị
Học vị:                           Thạc sĩ


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai