Bản kế hoạch cá nhân 2018
Ngày đăng: 18/05/2018
Bản kế hoạch cá nhân 2018
Đỗ Văn Hòa: DoVanHoa.pdf

Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2017
Ngày đăng: 21/02/2017
Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2017 của trường Chính trị tỉnh
Bản đăng ký Trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
Ngày đăng: 13/03/2015
Bản đăng ký Trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
Nghị Quyết Số 12 Hội nghị TW 4 Khóa XI
Ngày đăng: 10/12/2013
Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI...
Thông báo của Hội Nghị BCH TW 4 khóa XI
Ngày đăng: 10/12/2013
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, tại...
Nghị quyết số 25-NQ/TW năm 2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
Ngày đăng: 07/10/2013
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo...
Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư
Ngày đăng: 14/03/2012
Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người:
              “Trời có bốn mùa: Xuân,...
Bác Hồ - Một lòng son trung với nước, hiếu với dân
Ngày đăng: 27/11/2011
Phạm trù Trung, Hiếu là phạm trù cốt lõi của đạo đức phong kiến mà đạo Nho đã dạy và đòi hỏi đối với người quân tử. Đạo Nho dạy người quân tử phải trung quân ái quốc - trung với vua là yêu nước. Còn chữ Hiếu, nghĩa là hết lòng thờ...
Quan điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức
Ngày đăng: 27/11/2011
Tinh thần trách nhiệm là gì?, Tiết kiệm, Người cán bộ cách mạng, Tự do tư tưởng, Đạo đức cách mạng, Thi hành đạo đức cách mạng.

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai