GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI
Ngày đăng: 21/06/2021
   Ngô Tùng Lâm - Bùi Thị Thu Tiền
Phòng TC, HC, TT, TL       
 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI HIỆN NAY
Ngày đăng: 01/12/2020
ThS. Nguyễn Thị Bình
Khoa lý luận cơ sở
 
...
CÔNG TÁC TỔNG KẾT THỰC TIỄN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày đăng: 05/11/2020

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HIỆN NAY
Ngày đăng: 25/08/2020
    Tóm tắt:
    Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Ðảng ta.
SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Ngày đăng: 04/05/2020
                                TS. Nguyễn Thái Bình
     ...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐĂKĐOA, TỈNH GIA LAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày đăng: 12/03/2020
ThS. Vũ Thị Thảo
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
 
     Tóm tắt: Xã Hà Đông...
Tìm hiểu tư tưởng của Bác Hồ đối với công tác thi đua khen thưởng
Ngày đăng: 06/02/2020
 
                               ...
Những kiến nghị, đề xuất về cơ chế, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của địa phương tỉnh Gia Lai hiện nay
Ngày đăng: 06/02/2020
              TS. Nguyễn Thái Bình – TUV, Hiệu trưởng
         Trường Chính trị tỉnh Gia Lai;  <...
Một số kết quả trong thực hiện chỉ thị 05 “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 26/11/2018
                                                      ...
Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở xã An Thành, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai hiện nay.
Ngày đăng: 26/11/2018
                                                     ...
CÔN ĐẢO – TRƯỜNG HỌC LỚN CHO CÁC THẾ HỆ MAI SAU
Ngày đăng: 01/11/2018
ThS.Lê Thị Tình
Khoa NN-PL
 
     Tôi đặt bút viết những dòng này sau khi vừa kết thúc chuyến hành trình bốn ngày ba đêm...
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT AN NINH MẠNG
Ngày đăng: 13/07/2018
TS. Nguyễn Thái Bình  
TUV-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
 
1. Sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng
Ở nước ta, ứng...
CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU DIỄN BIẾN HÒA BÌNH THÔNG QUA VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT AN NINH MẠNG
Ngày đăng: 22/06/2018
TS. Nguyễn Thái Bình – TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
CN. Trịnh Thị Thu Hiền – Giảng viên Trường Chính trị tỉnh


...
Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận Chính trị - Hành chính ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai theo quan điểm Đại hội XII của Đảng
Ngày đăng: 17/05/2018
TS. Nguyễn Thái Bình*
 
      Giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính nhằm cung cấp...
Đổi mới giảng dạy các môn lý luận Chính trị-Hành chính ở trường chính trị tỉnh Gia Lai theo quan điểm Đại hội XII của Đảng
Ngày đăng: 20/03/2018
                                            TS. Nguyễn Thái Bình*
Cảnh giác, đấu tranh phản bác các âm mưu “Diễn biến hòa bình” lợi dụng internet của các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam
Ngày đăng: 14/03/2018
TS. Nguyễn Thái Bình – TUV, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh
CN. Trịnh Thị Thu Hiền – Giảng viên Trường chính trị tỉnh
 
Một sự sai lầm, rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam
Ngày đăng: 05/01/2018
    TS. Nguyễn Thái Bình
Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh Gia Lai
Trịnh Thị Thu Hiền
Giảng viên Trường Chính...
Quan điểm của Ph. Ăngghen về vai trò của tư duy lý luận và ý nghĩa của nó đối với việc nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ ở tỉnh Gia Lai hiện nay
Ngày đăng: 22/11/2017
ThS. Lê Thị Thùy Dương
CN. Phan Thị Vân
Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
 
    ...
Sự cần thiết phải tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay
Ngày đăng: 08/11/2017

ThS. Nguyễn Thị Hoa Phượng

ThS. Cao Thị Vân Anh

     Quản...
HOẠT ĐỘNG SOẠN THẢO VĂN BẢN TẠI UBND XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Ngày đăng: 30/10/2017
- Giảng viên: Lê Huỳnh Lai.
- Giảng viên: Ngô Tùng Lâm
- Đơn vị: Phòng NCKH-TT-TL
     ...
Một số vấn đề đặt ra đối với nhân viên văn phòng