BÀI DIỄN VĂN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN KHÓA 49 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA 4 TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI

25/01/2015
BÀI DIỄN VĂN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN KHÓA 49 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA 4 TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI
TS. Nguyễn Thái Bình
Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai
 
        Trước hết, thay mặt BGH nhà trường tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu đã đến dự lễ khai giảng; nhiệt liệt chào mừng 100 học viên đã tham gia lớp học được tổ chức tại trường chính trị tỉnh Gia Lai. Tôi hoan nghênh và đánh giá cao sự cố gắng của học viên để nhà trường tổ chức thành công lớp học. Có thể khẳng định, trong điều kiện có không ít khó khăn khi phải học trong các ngày nghỉ cho đến bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ tổ chức lớp mà chúng ta đã vượt qua.

 
      Kính thưa: Quý vị Đại biểu và toàn thể các đồng chí học viên!
 
      Xây dựng xã hội học tập là chủ trương lớn, đúng đắn của Ðảng và Nhà nước ta. Xã hội học tập là một cơ sở tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, tri thức cao phục vụ CNH, HÐH đất nước. Xã hội học tập đòi hỏi sự học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời. Trong xã hội đó, thì trước hết phải xây dựng chính đảng, nhà nước theo mô hình học tập, để xây dựng chính đảng, nhà nước theo mô hình học tập, mấu chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ theo mô hình học tập, như thế không chỉ thúc đẩy nhu cầu học tập của toàn Đảng, Nhà nước mà con nâng cao tố chất cầm quyền của cán bộ các cấp, thực hiện tốt hơn yêu cầu cầm quyền của đội ngũ cán bộ.
 
       Đẩy mạnh hai yếu tố để quản lý tốt nhà nước ta là sứ mệnh cầm quyền và thực tiễn cầm quyền lớn nhất trong giai đoạn hiện nay là: đòi hỏi phải có một số lượng lớn lãnh đạo nòng cốt có tố chất cao để gánh vác những nhiệm vụ quan trọng . Chúng ta phải thấy, tầm nhìn, tri thức và năng lực của đội ngũ của chúng ta vẫn còn nhiều điểm chưa thích ứng với tình hình mới, giai đoạn mới, nhiệm vụ mới. Những hiện tượng như thực hiện phát triển mà không hiểu tiến trình và quy luật công nghiệp hóa, hiện đại hóa thế giới, thực hiện quốc tế hóa kinh tế mà không nắm vững giao dịch kinh tế quốc tế và ngoại ngữ, thực hiện thành thị hóa mà không hiểu quy hoạch thành thị, thực hiện chính phủ điện tử mà không biết sử dụng máy tính, mạng Internet, thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp quyền mà không am hiểu luật pháp vẫn còn tương đối phổ biến. Hơn nữa, một số cán bộ bằng lòng với kiến thức và kinh nghiệm hiện có, coi trọng giao tiếp, quan hệ xã hội, ít học tập nghiên cứu, dẫn đến tình trạng suy yếu. Do đó, chúng ta phải đặt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ theo mô hình học tập lên vị trí tăng cường bứt phá hơn, lấy thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của đảng làm trọng điểm, triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ trên qui mô lớn, giải quyết có hiệu quả vấn đề “khủng hoảng tri thức” và “khủng hoảng bản lĩnh” đang tồn tại trong đội ngũ cán bộ, nâng cao tố chất cầm quyền và bản lĩnh cầm quyền của cán bộ các cấp một cách toàn diện.
 
       Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng trên 20.000 cán bộ, công chức, viên chức và nếu trong số đó có một lượng lớn cán bộ lãnh đạo có tầm nhìn xa, tư tưởng rộng, có tài mưu lược, giỏi đổi mới sáng tạo, có tấm lòng rộng mở, giỏi quy tụ nhân dân, lại có một lượng lớn cán bộ dám nghĩ, dám làm, được quần chúng tin tưởng thì Gia Lai sẽ có nhiều cơ hội phát triển và đi lên theo đúng kế hoạch mà đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XV của tỉnh đề ra.
 
        Để đáp ứng được yêu cầu về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức phải được bồi dưỡng, trang bị và nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận thực tiễn. Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị kiến thức ban đầu (đối với hệ chuyên viên) và chuyên sâu  (với hệ chuyên viên chính ) về: Quản lý hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước và công vụ, hội nhập kinh tế quốc tế, công tác phòng chống tham nhũng...Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công vụ, góp phần triển khai các văn bản quản lý nhà nước một cách hiệu quả, đồng thời giúp học viên nâng cao năng lực kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành và hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao.
 
      Tham gia khóa học này, các học viên cũng được cung cấp các kỹ năng về soạn thảo văn bản, thủ tục ban hành các văn bản quản lý nhà nước, các kỹ năng xử lý tình huống nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo yêu cầu của chương trình cải cách hành chính.
     
2.JPG
(Đồng chí TS. Nguyễn Thái Bình - Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng trường Chính trị phát biểu trong buổi khai giảng)
      

       Với yêu cầu trên tôi đề nghị các giảng viên làm tốt các vấn đề sau:

 
      Thứ nhất, phải liên tục xoay quanh việc đề cao nhiệm vụ chiến lược của năng lực cầm quyền lớn của của cán bộ lãnh đạo là năng lực vận hành nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, năng lực xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, năng lực xây dựng nền văn hóa tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc, năng lực xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; năng lực chủ động hội nhập và ứng phó linh hoạt với tình hình quốc tế và sử lý sự vụ quốc tế. Tập trung bồi dưỡng cán bộ ba rộng đó là: có tầm mắt rộng, suy nghĩ rộng, tấm lòng rộng; căn cứ vào nguyên tắc vừa phải hệ thống, vừa phải hữu hiệu để lập ra quy hoạch bồi dưỡng thích ứng với yêu cầu của nhiệm vụ phát triển, làm cho tố chất tri thức của cán bộ hình thành tương đối hoàn chỉnh.
 
      Thứ hai, phải kiên trì, bền bỉ tăng cường trang bị lý luận, giúp cán bộ các cấp nâng cao, trau đồi lý luận, nắm vững phương pháp tư duy biện chứng khoa học, xây dựng vững chắt thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cán bộ, công chức của đảng, giá trị quan của dân tộc Việt Nam đúng đắn, tăng cường năng lực tư duy chiến lược, năng lực phát triển sáng tạo, năng lực điều hòa sắp xếp, năng lực điều hành và năng lực thực hiện công tác quần chúng.
 
      Thứ ba, phải phân biệt đối tượng, yêu cầu rõ ràng, căn cứ vào yêu cầu khác nhau đối với cán bộ lãnh đạo ở các cương vị khác nhau, đơn vị khác nhau, cấp bậc khác nhau, xác định đúng nội dung và trọng điểm của bồi dưỡng học tập, quy định những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và những kỹ năng cơ bản phải nắm vững, tăng cường thực hiện chức trách, đảm nhiệm chức vụ được giao.
 
        Thứ tư, phải đổi mới, sáng tạo phương pháp, cách thức bồi dưỡng cán bộ. Kiên trì lấy nhu cầu công việc làm phương hướng phát triển, lấy xây dựng năng lực làm trung tâm, huấn luyện trọng điểm đối với cán bộ trọng điểm, đào tạo chuyên sâu đối với các chức danh chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng nhiều lần đối với cán bộ trẻ, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức mà cán bộ, công chức đang thiếu và yếu. Chúng ta phải tiếp tục phát huy vai trò làm chủ trận địa của trường đảng trước đây (trường Chính trị hiện nay), tích cực dựa vào tài nguyên giáo dục của các trường đại học, cao đẳng, tận dụng triệt để các phương pháp giáo dục hiện đại như mạng internet, truyền hình cáp, báo chí, trạng thông tin điện tử của nhà trường, tạo lập phương tiện truyền đạt mới, diễn đàn mới cho việc giáo dục cán bộ, mở rộng con đường đào tạo cán bộ. Phải đặt biệt chú ý giúp cán bộ, công chức mở rộng tầm nhìn, xây dựng nhãn quan thế giới, tăng cường cơ hội được giao lưu học tập trong và ngoài tỉnh. Phải ra sức nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo cán bộ, quản lý tốt nội dung đào tạo, đa dạng hóa phương pháp đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng cán bộ và thực tiễn công tác, kết hợp giữa học tập và vận dụng, làm cho học tập và vận dụng cùng phát triển.
 
       Thứ năm, xây dựng và kiện toàn cơ chế khuyến khích và sát hạch của công tác học tập, bồi dưỡng cán bộ. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý song song với sự ràng buộc chặt chẽ đối với những cán bộ tham gia học tập, bồi dưỡng, phải lập hồ sơ học tập cá nhân của cán bộ. Phải lấy quá trình học tập, bồi dưỡng và nắm bắt kiến thức làm căn cứ quan trọng để tuyển chọn, nâng ngạch và bổ nhiệm cán bộ, ai không đạt yêu cầu về học tập và quy định về bồi dưỡng thì không được đề bạt, nâng chức. Cán bộ lãnh đạo các cấp phải tự có ý thức theo đuổi việc học suốt đời, xuất phát từ trách nhiệm nắm quyền vì nhân dân, cầm quyền vì nhân dân để không ngừng tăng cường động lực học tập nội tại, tự giác theo đuổi tri thức mới, tích lỹ kinh nghiệm mới, tăng cường bản lĩnh mới.
 
        Đối với học viên, tôi mong các học viên quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt một số yêu cầu sau:
 
      Một là, bàn giao công việc ở cơ quan,  tích cực học tập, nghiên cứu để nắm vững chương trình đào tạo, nắm bắt kịp thời những tri thức hiện đại cần thiết cho công tác của mình. phải nâng cao khả năng thực tiễn. Suy nghĩ chuẩn xác của con người xuất phát từ thực tiễn mà ra. Cổ nhân từng dặn: “Đọc sách là học tập, vận dụng cũng là học tập, hơn nữa nó còn quan trọng hơn cả học tập”, chúng ta phải học được cách nghiên cứu, điều tra, học được những thao tác cụ thể, càng phải học được cách tổng kết thực tiễn, nâng cao lý luận.
      
         Hai là, xác định đúng đắn động cơ học tập, phải có mục đích học tập đúng, mục tiêu của học tập ngoài việc gắn với chuyên môn, còn phải học được bản lĩnh toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ cơ quan, phục vụ xã hội, phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác học tập, biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng, trước và sau khi nghe bài giảng của giảng viên, các học viên nên tự nghiên cứu chuyên đề, tìm đọc thêm tài liệu để mở rộng phạm vi liên hệ, suy nghĩ, trăn trở từ những giác độ khác nhau, tự tìm lời giải đáp.
 
         Ba là, phải nâng cao khả năng đọc, phải xác định rõ đọc cái gì, đọc như thế nào? Phải đọc toàn diện, đọc một cách có hệ thống, không chỉ đọc chọn lọc mà còn phải đọc kỹ, phải đọc nhập tâm, đọc hiểu, phải nâng cao khả năng học hỏi, phải dóng vai trò là một người học viên, học hỏi giảng viên, học hỏi đồng nghiệp, học hỏi cấp trên, học hỏi quần chúng, không ngừng đặt ra những câu hỏi mà thực tiễn đang cần lời giải đáp.
 
        Bốn là, phải nâng cao khả năng tư duy, phải đi sâu phân tích những thứ bề bộn, phức tạp thông qua bộ óc của mình, đưa ra những chủ trương và kiến giải của mình. Phải nâng cao khả năng làm việc, cho dù là học tập, làm bài, thảo luận, nghe giảng, cho dù là trong công việc thực tế, hay nghiên cứu lý luận đều phải vừa làm bằng tay lại vừa vận dụng khối óc, phấn đấu đạt đến cùng lúc sử dụng tốt cả tay, miệng và trái tim. Như vậy, khả năng học tập của chúng ta chắc chắn sẽ được nâng cao. Thực hiện đầy đủ chương trình học với phương châm gắn lý luận với thực tiễn công tác, chính thực tiễn công tác tạo cơ hội cho các đồng chí học viên liên hệ, luận chứng và làm sâu sắc thêm tri thức lý luận tiêp nhận từ các bài giảng trên lớp.
 
        Năm là, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của nhà trường đã đề ra. Bắt đầu từ hôm nay cho đến kết thúc khóa học các bạn đã trở thành học viên của lớp, cuộc sống, sinh hoạt và chế độ làm việc có nhiều thay đổi. Từ cương vị là những cán bộ lãnh đạo, quản lý lại trở thành những học viên với trách nhiệm, nội quy, qui định nghiêm ngặt của nhà trường. Từ nếp sống đến cơ quan làm việc hàng ngày, chuyển sang chế độ đi học đúng giờ với sự điểm danh, điểm diện của lớp. Từ cuộc sống thường nhật ở gia đình, phải sớm thích nghi với môi trường sinh hoạt tập thể, giờ giấc qui định. Mong các học viên sớm thích nghi với môi trường học tập mới, hòa mình vào không khí học tập và nghiên cứu nghiêm túc của trung tâm, nhất định các học viên sẽ thành công.
 
       Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện cho lớp học với khả năng hiện có để giúp cho các học viên học tập được tốt nhất.
 
       Với niềm tin ấy, đại diện cho BGH nhà trường, tôi xin tuyên bố khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên khóa 49 và chương trình chuyên viên chính khóa 4 tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
 
        Một lần nữa cho phép tôi gửi lời chúc các đồng chí đại biểu, các học viên dồi đào sức khỏe, phấn đấu học tập tốt, tiếp thu được nhiều nhất những kiến thức bổ ích về lý luận và thực tiễn để nâng cao năng lực làm việc của mình và có nhiều kỷ niệm tốt đẹp trong thời gian học tập tại nhà trường.
 
        Xin trân trọng cám ơn các đồng chí! 
 

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai