Cảnh giác, đấu tranh phản bác các âm mưu “Diễn biến hòa bình” lợi dụng internet của các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam

14/03/2018
TS. Nguyễn Thái Bình – TUV, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh
CN. Trịnh Thị Thu Hiền – Giảng viên Trường chính trị tỉnh
 
     Trong những năm gần đây, internet được xem là phương tiện truyền thông có tốc độ phát triển một cách mạnh mẽ và chiếm vị trí hàng đầu trong các phương tiện cung cấp thông tin (so với truyền hình, truyền thanh hoặc các thiết bị khác). Không thể phủ nhận giá trị rất lớn mà internet đem lại cho con người. Từ việc rút ngắn khoảng cách giữa người với người, cho đến việc cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất có thể, internet đã xóa đi ranh giới về khoảng cách địa lý, chủng tộc hay tôn giáo, chỉ nhằm đem đến sự kết nối một cách tối ưu nhất. Tuy nhiên, internet lại ẩn chứa những hiểm họa mà nếu như“chưa chủ động và thiếu giải pháp phù hợp để định hướng thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ”[i] thì ắt sẽ có những hậu quả khôn lường. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập đến vấn đề lợi dụng internet nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” (DBHB) của các thế lực thù địch, vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp.


[i] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI


     1. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn thực hiện DBHB của các thế lực thù địch thông qua Internet
     Chiến lược DBHB kết hợp âm mưu “bạo loạn lật đổ” chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là mục tiêu mà các thế lực thù địch luôn ráo riết thực hiện với những chiêu thức ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Trong đó, chúng coi DBHB trên lĩnh vực văn hóa – tư tưởng là khâu đột phá. Chính vì vậy, rất nhiều các thủ đoạn đã được chúng triển khai trong thời gian qua, có thể nhận diện một số thủ đoạn sau:
     Thứ nhất, chúng âm mưu, thủ đoạn phủ nhận các luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
     Khác với trước kia, thủ đoạn chủ yếu là truyền đơn những nội dung xuyên tác, kích động, thì ngày nay, với công cụ hỗ trợ là internet bọn phản động tiến hành việc đưa ra các thông tin xấu, độc một cách công khai với số lượng và tốc độ lan truyền cực kỳ nhanh. Những nội dung xấu, độc này thường là những ý kiến chủ quan, nhắm vào một bộ phận người dân (kể cả cán bộ, công chức) thiếu hiểu biết hoặc hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ nhằm rêu rao, phản bác lại quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
     Chúng sử dụng các tài khoản mạng xã hội để đăng tải những thông tin cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là ngoại lai, không phù hợp với Việt Nam, cần thay thế và Việt Nam cần có tư tưởng, học thuyết riêng! Đáng nguy hiểm hơn, chúng đề cao quá mức tư tưởng Hồ Chí Minh thành học thuyết rồi phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh.
     Sử dụng tư liệu về mô hình Đông Âu, Liên Xô sụp đổ, chúng khẳng định mô hình chủ nghĩa xã hội là ảo tưởng, không có thực và kêu gọi Việt Nam xây dựng mô hình khác. Bên cạnh đó, chúng đưa ra hàng loạt các bài viết với nội dung bôi nhọ, bịa đặt nhằm hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ bằng nhiều hình thức khác nhau.
     Thứ hai, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ định các quan điểm, đường lối, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
     Với âm mưu này, các thế lực thù địch tập trung vào việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013. Các thông tin xấu, độc được bọn phản động lồng ghép vào các bài báo với nội dung cho rằng chỉ có đa nguyên mới có dân chủ, lập luận và kêu gọi nhân dân phá vỡ chế độ nhất đảng, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng.
     Một số thông tin lại cổ súy cho vấn đề phát triển nhanh xã hội dân sự ở Việt Nam. Từ đó phủ nhận vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội và từng bước phủ nhận hệ thống chính trị của Việt Nam. Được sự hậu thuẫn của các “hội”, “nhóm” núp danh “xã hội dân sự”, chúng nuôi dưỡng và phát triển các nhóm để trao đổi, cung cấp thông tin qua mạng Internet, định hướng viết bài và tổ chức chống phá[1]. Chúng lợi dụng vấn đề về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam để quy chụp, bóp méo sự thật và kêu gọi xây dựng xã hội dân sự.
     Thông tin xấu, độc còn được bọn phản động tập trung vào chia rẽ mối đoàn kết dân tộc, giữa các tầng lớp, giai cấp, tôn giáo… Ngoài ra, chúng lợi dụng vào tâm lý “thích hưởng thụ” của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên để du nhập các loại văn hóa ngoại lai, từ đó phủ nhận các giá trị văn hóa truyền thống của nước ta.
     Thứ ba, âm mưu, thủ đoạn phủ định giá trị lịch sử của dân tộc và thành quả cách mạng của Việt Nam.
     Thông qua internet chúng phát tán rộng rãi những nội dung trái ngược với thực tiễn lịch sử trên các diễn đàn, trang mạng xã hội nhằm gây khó khăn cho sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Điển hình như: nhiều trang mạng đã đăng tải bài trả lời phỏng vấn đài RFI ông Nguyên Ngọc, cho rằng bộ phim The VietNam War đã phản ánh khách quan về cuộc chiến tranh Việt Nam; cần nhìn lại quá khứ, xét lại cuộc chiến tranh theo hướng đây là cuộc nội chiến huynh đề tương tàn do khác biệt ý thức hệ!
     Thứ tư, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc bóp méo các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm.
     Trong thời gian qua, do yêu cầu thực tiễn nhằm phát triển đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, một số chính sách thường xuyên phải đổi mới, thay đổi và hoàn thiện. Tuy nhiên, một số chính sách còn chưa phù hợp với thực tế; lợi dụng những vấn đề này và những sai sót của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước để cổ súy, dung túng và bêu xấu chế độ. Chúng ta phải thừa nhận rằng trong hoạt động lãnh đạo của mình, Đảng vẫn còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm, trong đó có những khuyết điểm nghiêm trọng. Một trong những khuyết điểm mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ là: “chưa ngăn chặn và đẩy lùi được suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Một số tô chức đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn; dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết”. Đây cũng là lý do để bọn phản động vin vào nhằm tiếp tục gây mất đoàn kết trong nội bộ, mất niềm tin vào Đảng. Ví như, có ý kiến cho rằng “thực chất các hoạt động chống tham nhũng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay chỉ là nhằm “diệt ruồi”, “giữ ghế”, không thể giải quyết dứt điểm nạn tham nhũng và ngăn chặn các nhóm lợi ích”[2].
     2. Những vấn đề đặt ra
          Âm mưu sử dụng internet nhằm thực hiện DBHB của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tác động mạnh mẽ tới tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
     Một là, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Internet như đã đề cập, là nhằm mục đích kết nối giữa người với người, tạo nên kênh thông tin đa chiều cho con người, do vậy, với cán bộ, công chức cũng không phải ngoại lệ. Ngày nay với mạng lưới wifi ở khắp mọi nơi, kể cả các công sở thì việc một cán bộ, công chức lướt web hay sử dụng mạng xã hội là điều không thể tránh khỏi. Khi thường xuyên bị tiếp xúc với các thông tin xấu, độc trên internet sẽ dẫn đến hiểu sai lệch về tầm quan trọng và vị trí lãnh đạo của Đảng. Hậu quả là: “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao”[3].
     Hai là: tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, làm băng hoại đạo đức xã hội.
     Như đã phân tích ở trên, bằng cách đưa ra những hình ảnh hay nhận xét tích cực về một xã hội tươi đẹp của chế độ tư bản, các thế lực lôi kéo những người có lối sống hưởng thụ phá từ bỏ nhà nước Việt Nam. Đây là một hậu quả hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh và an toàn của đất nước.
     Ngày nay, độ tuổi tiếp cận với internet ngày càng thu hẹp, lứa tuổi thanh thiếu niên sử dụng với số lượng và tần suất ngày càng cao. Tuy nhiên, đó lại chính là lứa tuổi thích tìm hiểu, khám phá, và chưa đủ khả năng nhận diện được đâu là thông tin xấu, độc, đâu là thông tin chính thống. Do đó, khả năng bị lôi kéo, kích động là rất lớn, sự “bắt chước” văn hóa ngoại lai rất nhanh. Và, hậu quả tất yếu là các giá trị văn hóa truyền thống nếu không được bảo vệ bằng mọi cách, có lẽ sẽ bị biến thể hoặc thậm chí sẽ bị mai một. Khi tư tưởng bị “điều khiển”, “nhiễm” những thông tin xấu, độc từ khi ở độ tuổi thanh thiếu niên, và thường xuyên tiếp cận đến những thông tin đó: (1) về mặt tâm lý dễ hình thành lối tư duy thụ động[4], (2) về mặt tư tưởng sẽ dẫn đến lối sống hưởng thụ, thiếu trách nhiệm với xã hội, phai nhạt lý tưởng, hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng.
     Đấu tranh chống DBHB qua internet gặp nhiều khó khăn, thách thức
     Một là, khó khăn trong việc xác định đối tượng thực hiện hành vi
     Internet là một môi trường ảo, và chính yếu tố “ảo” đó làm cho:
     (i) Đối tượng thực hiện hành vi “ảo”. Thực tế là chúng không cần “ra mặt” mà chỉ cần một thiết bị có thể truy cập internet là có thể thực hiện được âm mưu chính trị. Cho nên, đối tượng phạm tội có thể là bất kỳ ai, ở mọi thành phần (kể cả tầng lớp trí thức), bất kỳ giới tính nào (ví dụ tài khoản facebook là nữ nhưng người sử dụng là nam dẫn đến khó khăn trong xác định đối tượng).
     (ii) Thông tin “ảo”. Internet là không gian mở, việc kiểm soát các thông tin được phát tán hiện nay chưa được triệt để, dẫn đến nhiều thông tin nhưng lại gây ra “khủng hoảng thông tin”. Tức là quá nhiều thông tin dẫn đến khó xác định nguồn tin và đối tượng thực hiện việc phát tán thông tin.
     Hai là, lực lượng đấu tranh phản bác chống lại các luận điệu xuyên tạc còn chưa đủ mạnh.
     Hiện nay, chúng ta đang thực hiện việc đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thông qua việc lập các fanpage trên mạng xã hội, đăng các bài viết để “cảnh tỉnh” người dân và tuyên truyền pháp luật nhằm chống lại âm mưu DBHB. Mặc dù đã có những hiệu ứng tích cực, song, lực lượng được xem là “chuyên gia” còn khá “mỏng”, thể hiện ở chỗ:
     (i) Các chuyên gia viết bài trên các fanpage được lựa chọn là những cán bộ, công chức nhà nước có am hiểu, có kiến thức và giữ các chức vụ chủ chốt. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia có trình độ, năng lực nhưng lại là người lớn tuổi, sử dụng công nghệ hiện đại chưa thành thạo cũng là yếu tố hạn chế (về tìm kiếm, thu thập thông tin trên mạng xã hội).
     (ii) Các chuyên gia trẻ được lựa chọn lại có khả năng tiếp thu khoa học công nghệ hiện đại cao hơn nhưng kiến thức kinh nghiệm về đấu tranh chống lại các biểu hiện âm mưu của địch. Vì vậy, các bài viết trên fanpage nhiều khi chỉ mang tính cổ động, chưa đưa ra các lập luận, dẫn chứng mang tính thuyết phục nhằm phản bác lại các luận điệu sai trái của phần tử phản động.
     Kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu DBHB xuất phát từ mặt trái của internet là quyết tâm chính trị của toàn Đảng toàn dân ta.
     Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Nghị quyết TW 4 Khóa XII đã chỉ rõ, thiếu sót của chúng ta là “Chưa chủ động và thiếu giải pháp phù hợp để định hướng thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. “Việc quản lý thông tin còn lỏng lẻo, thiếu giải pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch , phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị”[5]. Vì vậy, chúng ta cần phải có thái độ rõ ràng, kiên quyết và dứt khoát hơn trong vấn đề kiểm soát an toàn, an ninh mạng đồng thời xây dựng một kế hoạch dài hạn nhằm đấu tranh chống lại các phần tử cơ hội thực hiện âm mưu DBHB.
     Để khắc phục những thiếu sót trên, Đảng ta đã đưa ra các quan điểm chỉ đạo sau: (1) tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội; (2) chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; (3) chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; (4) khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền[6].
     3. Đề xuất một số giải pháp đấu tranh chống lại âm mưu DBHB trong tình hình mới.
     Thứ nhất, về mặt tư tưởng, lý luận, cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp ý chí kiên định về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cho toàn thể cán bộ, đảng viên, để củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Để làm tốt công tác này, cần kết hợp giữa tuyên truyền, vận động và thay đổi phương pháp dạy – học lý luận chính trị. Trong đó, công tác tuyên truyền là chủ yếu và việc thay đổi phương pháp dạy – học là nhiệm vụ thường xuyên nhưng cần thực hiện ngay.
     Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xậy dựng đời sống văn hóa” để xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng; bồi dưỡng lòng thương yêu con người, giữ gìn bản sắc dân tộc.
     Thứ hai, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Quan tâm hơn nữa vấn đề kiểm soát và bảo vệ thông tin bí mật quốc gia. Đặc biệt, đối với ngành truyền thông, báo chí phải tuân thủ triệt để các quy định về kỷ luật phát ngôn, nguyên tắc nghề nghiệp nhằm góp phần tăng cường quản lý thông tin, tiến tới bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
     Thứ ba, chủ động xây dựng các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Về nội dung này, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng lực lượng “chuyên gia” đấu tranh chống DBHB.
     Với tốc độ phát triển ngày càng nhanh, mạnh của Internet và những mặt trái khó có thể tránh khỏi của nó, đòi hỏi sự vào cuộc nghiêm túc của cả hệ thống chính trị từ các cấp các ngành, từ Trung ương đến địa phương. Vì vậy, các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là chính quyền địa phương cần xây dựng được một tổ chức với lực lượng mạnh cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng với tình hình mới. Vấn đề này đòi hỏi những người tham gia trong lực lượng phải có tinh thần, ý chí kiên định với con đường đi lên CNXH của Việt Nam; có khả năng sử dụng, khai thác internet và các ứng dụng của nó; khả năng nắm bắt các thông tin mang luận điệu xuyên tạc để phân tích, nghiên cứu nhằm đưa ra những lập luận bác bỏ những thông tin đó. Mặt khác, cần chú trọng đến việc phát triển, nuôi dưỡng những nhân tài từ tầng lớp thanh niên đặc biệt là tri thức trẻ.
     Thứ tư, cán bộ, công chức và đảng viên phải gương mẫu trong việc thực hiện nghiêm các quy chế phát ngôn không chỉ trong hoạt động công vụ mà cả trong việc sử dụng các ứng dụng internet.
     Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch sử dụng những thông tin khai thác được từ các cán bộ đảng viên, rồi thổi phồng sự thật và bêu xấu các vị lãnh đạo là điều không khó bắt gặp để thực hiện âm mưu chính trị của chúng. Do vậy, các cán bộ, đảng viên cần xác định rõ mục đích của việc đưa các thông tin lên mạng xã hội (những gì nên chia sẻ những gì không nên chia sẻ), tránh để bị internet “điều khiển” mà không lường trước những hậu quả sau này.
     Sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet của vạn vật… đã làm không gian mạng thay đổi sâu sắc cả về chất và lượng. Lúc này, internet trở thành đối tượng quản lý buộc chúng ta phải có cách nhìn nghiêm túc và đặt ra những giải pháp nhằm kiểm soát những tác động tiêu cực và hậu quả của nó. Giải quyết tốt bài toán về an toàn, an ninh mạng và kiên định tư tưởng đấu tranh chống lại âm mưu DBHB trong toàn Đảng, toàn dân là chìa khóa dẫn tới thành công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa./.
 


[1] Theo số liệu thống kê, hiện nay có 39 hội, nhóm hoạt động bất hợp pháp, nổi lên và đáng quan tâm như các hội nhóm: “Phụ nữ nhân quyền Việt Nam”, “Hội dân oan”, “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”…
[2]TS. Nguyễn Thái Bình, CN. Trịnh Thị Thu Hiền, “Một sai lầm rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 1/2018.
[3] Nghị quyết TW 4 Khóa 12
[4] Ngày nay, việc đánh giá các hiện tượng, sự việc của giới trẻ diễn ra phần lớn trên mạng xã hội (trên bàn phím máy tính) mà ít có sự đối chiếu, thực tế dẫn đến rất nhiều vụ việc đáng tiếc, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của các cá nhân, tổ chức.
[5] Nghị quyết TW 4 Khóa XII.
[6] Nghị quyết TW 4 khóa XII


Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai