Mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học cấp trường năm 2015

04/03/2015
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịnh Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2015), trường Chính trị tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường vào ngày 18/5/2015.

          Quý vị có thể gửi bài viết của mình qua Bưu điện hoặc Hộp thư điện tử của phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin và Tư liệu.

          Ban tổ chức mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác viết bài của Quý vị.


          Thời gian nộp bài viết: Chậm nhất đến ngày 30/04/2015

          Địa chỉ liên hệ: 58 - Lê Thánh Tôn, Tp Pleiku, Gia Lai.

          Điện thoại: 059 3874028

          Email: phongnckhtctgl@gmail.com

scan0001-(2).jpg
scan0002.jpg
..
PHỤ LỤC

        Tên bài viết (Chữ in hoa)

        Tên tác giả (Ghi rõ Học hàm, học vị, chức vụ)

        Tên đơn vị, tổ chức của tác giả

        Tóm tắt: Một đoạn văn khoảng 50 từ

1. Định dạng trang

1.1. Bố trí trang: được thiết lập như sau:

       - Lề trên: 2,5cm;

       - Lề dưới: 2,5cm;

       - Lề phải: 3cm;

       - Lề trái: 2cm.

1.2. Kiểu trang: Tất cả các khoảng đầu dòng phải thụt vào, paragraph đặt ở chế độ justify.

1.3. Phông chữ của toàn bộ bài viết: Dùng font chữ Times New Roman (Unicode). Cỡ chữ: 13 hoặc 14.

2. Trích dẫn tài liệu tham khảo

    2.1. Nội dung trích dẫn: phải đặt trong dấu ngoặc kép “…” (Ví dụ: Hồ Chí Minh dạy: “Nói phải đi đôi với làm…”)

    2.2. Trích dẫn tài liệu tham khảo: Các tài liệu tham khảo đánh số liên tục trích dẫn trong dấu ngoặc vuông []    . Ví dụ:  [1] …. [2] … [3] …. Và phải ghi đầy đủ tên tác giả hoặc cơ quan (chủ biên), tên tài liệu, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi xuất bản, số trang,..

    2.3. Chú thích tài liệu tham khảo: Số các mục tài liệu tham khảo liên tục trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ:

          [1]  Võ Bình – Một vài nhận xét về từ ghép song tiết tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ 2/1971.

          [2]  Tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở Việt nam. Tập 1. Viện Ngôn ngữ học, Hà Nội 1979.

         [3]  Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản sự thật HN.1989. tập 3.
 ..

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai