Sinh hoạt khoa học “Đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”

19/08/2016
      Chiều ngày 19/8, khoa lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

      Về dự sinh hoạt khoa học có đồng chí TS. Nguyễn Thái Bình- TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí lãnh đạo của các khoa, phòng.

     Buổi sinh hoạt khoa học diễn ra trong không khí trang trọng và đã có 10 tác giả và đại biểu tham gia tham luận sôi nổi nhằm đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, đồng thời khẳng định tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tiếp tục vận dụng và phát triển một cách sáng tạo trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

2.JPG
Sinh hoạt khoa học “Đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
trong giai đoạn hiện nay”

 
     Kết luận buổi sinh hoạt khoa học, đồng chí Hiệu trưởng đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tổ chức sinh hoạt khoa học là rất hữu ích góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà các thế lực thù địch vẫn đang tiếp tục công phá vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; đội ngũ giảng viên nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau; đồng thời cũng làm cơ sở cho các khoa khác nghiên cứu để tổ chức sinh hoạt khoa học theo chuyên đề của khoa mình.

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai