You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Đơn đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC 2019
Đơn đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC 2019
Điểm phúc khảo TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2019
Điểm phúc khảo TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2019
Danh sách điểm TN TCLLCT - HC (đợt 1) năm 2019
Danh sách điểm kỳ thi tốt nghiệp  TCLLCT - HC (đợt 1) năm 2019

Phòng 1: 
Danh sách dự thi tốt nghiệp TCLLCT-HC
Danh sách dự thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2019

Phòng 1: 
Chiêu sinh lớp QLNN chương trình Chuyên viên cao cấp
Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên cao cấp

Tải: 
Kế hoạch tổ chức ôn tập, giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp TCLLCT - HC đợt 1, năm 2019
Kế hoạch tổ chức ôn tập, giải đáp thắc mắcvà tổ chức kỳ thi tốt nghiệp TCLLCT-HC đợt 1, năm 2019

Tải:
Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC đợt 2 năm 2018
Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC đợt 2 năm 2018
Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học 2019
Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học: "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn"
Mẫu kế hoạch cá nhân năm 2019
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa...
Điểm chất khóa luận TN TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018
Điểm chất khóa luận TN TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018
Điểm chấm phúc khảo kỳ thi Tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018
Điểm chấm phúc khảo kỳ thi Tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC đợt 2 (2018)
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC đợt 2 (2018)
Viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" số 03/2019
Viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" số 03/2019
Thông báo Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị (đợt 2) năm 2018
Thông báo Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị (đợt 2) năm 2018
Lịch thi học viên giỏi lý luận chính trị lần 2 (đợt 2) năm 2018
Lịch thi học viên giỏi lý luận chính trị lần 2 (đợt 2) năm 2018
Lịch học lớp TCLLCT-HC K71, K72, K74, K75, K77, K79, K85
Lịch học lớp TCLLCT-HC K71, K72, K74, K75, K77, K79, K85
Lịch học lớp TCLLCT-HC K71, K72, K74, K75, K77, K79, K85
Lịch học lớp TCLLCT-HC K71, K72, K74, K75, K77, K79, K85
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018
Tải:
Phong-thi-so-01.pdf
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018
Tải:
Phong-thi-so-01.pdf
Kỳ thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC
Kỳ thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC đợt 1, năm 2018

Tải: ThoigianthiCT-HC(dot1)2018.pdf<...
Kỳ thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC
Kỳ thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC đợt 1, năm 2018

Tải: 
Kết quả học viên giỏi lý luận chính trị vòng 2 -2018
Kết quả học viên giỏi lý luận chính trị vòng 2 và danh sách thi vòng 3

-
Danh sách học viên thi lại, thi bổ sung
Danh sách học viên thi lại, thi bổ sung các lớp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018
Tải tại đây: 
Danh sách học viên thi lại, thi bổ sung
Danh sách học viên thi lại, thi bổ sung các lớp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018
Tải tại đây: 
Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh
Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay ở Gia Lai
Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh
Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện...
Thi hoc viên giỏi Lý luận chính trị 2018
1. Danh sách điểm học viên giỏi Lý luận chính trị vòng 1 (đợt 1): Danh-sach-diem-vong-1...
Thi hoc viên giỏi Lý luận chính trị 2018
1. Danh sách điểm học viên giỏi Lý luận chính trị vòng 1 (đợt 1): 
Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"
Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"
Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"
Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"
Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945-1975
Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945-1975
Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945-1975
Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945-1975
Mẫu đăng ký phấn đấu theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mẫu đăng ký phấn đấu theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tổ chức Lễ bế giảng các lớp TCLLCT-HC
Tổ chức Lễ bế giảng các lớp TCLLCT-HC khóa 49, 50, 51, 55, 56, 58, 59
Cuộc thi viết "Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuát sắc" tỉnh Gia Lai, lần thứ III (năm 2017 - 2018)
Cuộc thi viết "Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuát sắc" tỉnh Gia Lai, lần thứ III (năm 2017 - 2018)
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2017
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2017

Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2017
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2017

Thời gian tập trung ôn thi Tôt nghiệp
Thời gian tập trung ôn thi Tôt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính đợt 2, năm 2017
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận Trung cấp lí luận chính trị - hành chính tốt nghiệp (đợt 2) năm 2017
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận Trung cấp lí luận chính trị - hành chính tốt nghiệp (đợt 2) năm 2017
Thông báo chiêu sinh các lớp TCLLCT-HC năm 2018
Thông báo chiêu sinh các lớp TCLLCT-HC năm 2018
Tải: Chieu...
Danh sách học viên lớp TCLLCT-HC đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
Danh sách học viên lớp TCLLCT-HC đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
Tải: DS...
Bố trí phòng hoc tháng 10/2017
.
Tập trung sinh viên lớp Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Tập trung sinh viên lớp Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước từ ngày 25/10/2017 - 10/11/2017
kế hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"
kế hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" (10/1947 - 10/2017)
Thi lại lớp Đại học hành chính KH11-TC87
Thi lại lớp Đại học hành chính KH11-TC87
Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"
Viên chức, giảng viên tham gia cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017.
Điểm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp (đợt 1) năm 2017
Điểm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp (đợt 1) năm 2017
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017
Danh sách dự thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017
Danh sách dự thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017

Phong-1.pdf
Danh sách dự thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017
Danh sách dự thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017

.
Bế giảng lớp đại học Hành chính KH 11-TC87
Bế giảng lớp Đại học Hành chính KH 11 - TC87 văn bằng 1 hệ vừa làm vừa học khóa 2011 - 2016
Bế giảng lớp đại học hành chính KH 11 - TC 87
Bế giảng lớp đại học hành chính KH 11 - TC 87 văn bằng 1 hệ vừa làm vừa học Khóa 2011 - 2016
Tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT- HC đợt 1, năm 2017
Tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT- HC đợt 1, năm 2017
Tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT- HC đợt 1, năm 2017
Tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT- HC đợt 1, năm 2017
Mẫu Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của cá nhân
Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của cá nhân
Kế hoạch đi nghiêu cứu thực tế các lớp TC LLCT-HC
Kế hoạch đi nghiêu cứu thực tế các lớp Trung cấp LLCT-HC năm 2017
Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng
Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính ngoài kế hoạch năm 2017 
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 50
Giấy báo...
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 48
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 48
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 49
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 49
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 55
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 55
Thông báo Bế giảng Lớp TCLLCT-HC Khóa 36, Khóa 37, Khóa 38, Khóa 39 và Khóa 40
Thông báo Bế giảng các lớp thi Tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2016
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 41
Thông báo học lớp TCLLCT-HC Khóa 41
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 42
Tập trung học viên Lớp TCLLCT-HC Khóa 42 (đợt 2 học kỳ I+ kỳ II)
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 43
Tập trung học viên Lớp TCLLCT-HC Khóa 43 (đợt 2 học kỳ I+kỳ II)
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 44
Tập trung học viên Lớp TCLLCT-HC Khóa 44 (đợt 2 học kỳ I+kỳ II)
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 45
Tập trung học viên Lớp TCLLCT-HC Khóa 45 (đợt 2 học kỳ I+kỳ II)
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 46
Tập trung học viên Lớp TCLLCT-HC Khóa 46 (đợt 2 học kỳ I+kỳ II)
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 47
Tập trung học viên Lớp TCLLCT-HC Khóa 47 (đợt 2 học kỳ I+kỳ II)
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 51
Tập trung học viên Lớp TCLLCT-HC Khóa 51 (đợt 1 học kỳ II)
Giấy báo nhập học lớp TCLLCT-HC Khóa 53
Tập trung học viên Lớp TCLLCT-HC Khóa 53 (đợt 2 học kỳ I+kỳ II)
Lịch thi lớp TCLLCT-HC đợt 2 năm 2016
Lịch thi lớp TCLLCT-HC đợt 2 năm 2016
Chiêu sinh và khai giảng lớp Chuyên viên Cao cấp
Thông báo chiêu sinh và khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên Cao cấp
Chiêu sinh lớp TCLLCT-HC
Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa 58 đến khóa 67 năm 2017
Chủ đề thi hùng biện
Chủ đề thi hùng biện (vòng 3)
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2016-2017
Thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2016-2017 với chủ đề "nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở Tây Nguyên"

Tại về 
Chuyển lịch học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Chuyển lịch học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (lớp thứ 1)
Câu hỏi thi vấn đáp khoa Mác-Lênin
Câu hỏi thi vấn đáp khoa Mác-Lênin


CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN
I.               ...
Chiêu sinh lớp BD kiến thức QLHCNN chương trình chuyên viên cao cấp
Chiêu sinh lớp BD kiến thức QLHCNN chương trình chuyên viên cao cấp
Mời viết bài cho Bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"
Mời viết bài cho Bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" của trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Câu hỏi và hướng dẫn trả lời những vấn đề cơ bản trong chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính
         Trường Chính trị tỉnh Gia Lai giới thiệu tập sách “Câu hỏi và hướng dẫn trả lời  những vấn đề cơ bản trong chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính”

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai