Thông báo cho học sinh nghỉ học
Ngày đăng: 20/03/2020
Thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 21/03/2020 đến hết ngày 29/03/2020
Thông báo tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (đợt 2), năm 2019
Ngày đăng: 09/03/2020
Thông báo tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (đợt 2), năm 2019
Thông báo nhập học các lớp TCLLCT-HC khóa 118, Khóa 119, Khóa 120
Ngày đăng: 26/02/2020
Thông báo nhập học các lớp TCLLCT-HC khóa 118, Khóa 119, Khóa 120
Thông báo lịch học tiếp theo các lớp TCLLCT-HC trong năm 2020
Ngày đăng: 26/02/2020
Thông báo lịch học tiếp theo các lớp TCLLCT-HC trong năm 2020
Từ lớp K103 đến K117
Học viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 02 năm 2020 đề phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng: 15/02/2020
Học viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 02 năm 2020 đề phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo điều chỉnh lịch học
Ngày đăng: 07/02/2020
Điều chỉnh lịch học
Thông báo mở lớp BD KT QLHCNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính
Ngày đăng: 21/01/2020
Thông báo lở lớp Bồi dưỡng kiến thức QLHC Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính ngoài kế hoạch năm 2020
Điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC đợt 2 (2019)
Ngày đăng: 15/01/2020
Điểm khóa luận lớp TCLLCT-HC đợt 2 (2019)
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"
Ngày đăng: 13/01/2020
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"
Điểm thi lại tốt nghiêp TCLLCT-HC lần 2 (đợt 2) năm 2019
Ngày đăng: 13/01/2020
Điểm thi lại tốt nghiêp TCLLCT-HC lần 2 (đợt 2) năm 2019
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Ngày đăng: 03/01/2020
 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Điểm thi tốt nghiệp TLCCTL-HC (đợt 2) năm 2019
Ngày đăng: 28/12/2019
Điểm thi tốt nghiệp TLCCTL-HC (đợt 2) năm 2019
Đơn đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC 2019
Ngày đăng: 10/11/2019
Đơn đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC 2019
Điểm phúc khảo TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2019
Ngày đăng: 10/07/2019
Điểm phúc khảo TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2019
Danh sách điểm TN TCLLCT - HC (đợt 1) năm 2019
Ngày đăng: 01/07/2019
Danh sách điểm kỳ thi tốt nghiệp  TCLLCT - HC (đợt 1) năm 2019
.
Danh sách dự thi tốt nghiệp TCLLCT-HC
Ngày đăng: 19/06/2019
Danh sách dự thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2019

.
Chiêu sinh lớp QLNN chương trình Chuyên viên cao cấp
Ngày đăng: 05/06/2019
Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên cao cấp

Tải: 
Kế hoạch tổ chức ôn tập, giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp TCLLCT - HC đợt 1, năm 2019
Ngày đăng: 05/06/2019
Kế hoạch tổ chức ôn tập, giải đáp thắc mắcvà tổ chức kỳ thi tốt nghiệp TCLLCT-HC đợt 1, năm 2019

Tải:
Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC đợt 2 năm 2018
Ngày đăng: 01/04/2019
Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC đợt 2 năm 2018
Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học 2019
Ngày đăng: 06/03/2019
Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học: "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn"
Mẫu kế hoạch cá nhân năm 2019
Ngày đăng: 08/02/2019
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa...
Điểm chất khóa luận TN TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018
Ngày đăng: 24/01/2019
Điểm chất khóa luận TN TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018
Điểm chấm phúc khảo kỳ thi Tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018
Ngày đăng: 23/01/2019
Điểm chấm phúc khảo kỳ thi Tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC đợt 2 (2018)
Ngày đăng: 14/01/2019
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC đợt 2 (2018)
Viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" số 03/2019
Ngày đăng: 17/12/2018
Viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" số 03/2019
Thông báo Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị (đợt 2) năm 2018
Ngày đăng: 28/11/2018
Thông báo Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị (đợt 2) năm 2018
Lịch thi học viên giỏi lý luận chính trị lần 2 (đợt 2) năm 2018
Ngày đăng: 29/10/2018
Lịch thi học viên giỏi lý luận chính trị lần 2 (đợt 2) năm 2018
Lịch học lớp TCLLCT-HC K71, K72, K74, K75, K77, K79, K85
Ngày đăng: 24/07/2018
Lịch học lớp TCLLCT-HC K71, K72, K74, K75, K77, K79, K85
Lịch học lớp TCLLCT-HC K71, K72, K74, K75, K77, K79, K85
Ngày đăng: 24/07/2018
Lịch học lớp TCLLCT-HC K71, K72, K74, K75, K77, K79, K85
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018
Ngày đăng: 29/06/2018
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018
Tải:
Phong-thi-so-01.pdf
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018
Ngày đăng: 29/06/2018
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018
Tải:
Phong-thi-so-01.pdf
Kỳ thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC
Ngày đăng: 31/05/2018
Kỳ thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC đợt 1, năm 2018

Tải: ThoigianthiCT-HC(dot1)2018.pdf<...
Kỳ thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC
Ngày đăng: 31/05/2018
Kỳ thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC đợt 1, năm 2018

Tải: 
Kết quả học viên giỏi lý luận chính trị vòng 2 -2018
Ngày đăng: 15/05/2018
Kết quả học viên giỏi lý luận chính trị vòng 2 và danh sách thi vòng 3

-
Danh sách học viên thi lại, thi bổ sung
Ngày đăng: 11/05/2018
Danh sách học viên thi lại, thi bổ sung các lớp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018
Tải tại đây: 
Danh sách học viên thi lại, thi bổ sung
Ngày đăng: 11/05/2018
Danh sách học viên thi lại, thi bổ sung các lớp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018
Tải tại đây: 
Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh
Ngày đăng: 08/05/2018
Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay ở Gia Lai
Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh
Ngày đăng: 08/05/2018
Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện...
Thi hoc viên giỏi Lý luận chính trị 2018
Ngày đăng: 04/05/2018
1. Danh sách điểm học viên giỏi Lý luận chính trị vòng 1 (đợt 1): Danh-sach-diem-vong-1...
Thi hoc viên giỏi Lý luận chính trị 2018
Ngày đăng: 04/05/2018
1. Danh sách điểm học viên giỏi Lý luận chính trị vòng 1 (đợt 1): 
Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"
Ngày đăng: 17/04/2018
Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"
Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"
Ngày đăng: 17/04/2018
Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"
Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945-1975
Ngày đăng: 22/03/2018
Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945-1975
Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945-1975
Ngày đăng: 22/03/2018
Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945-1975
Mẫu đăng ký phấn đấu theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 22/02/2018
Mẫu đăng ký phấn đấu theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tổ chức Lễ bế giảng các lớp TCLLCT-HC
Ngày đăng: 29/01/2018
Tổ chức Lễ bế giảng các lớp TCLLCT-HC khóa 49, 50, 51, 55, 56, 58, 59
Cuộc thi viết "Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuát sắc" tỉnh Gia Lai, lần thứ III (năm 2017 - 2018)
Ngày đăng: 18/01/2018
Cuộc thi viết "Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuát sắc" tỉnh Gia Lai, lần thứ III (năm 2017 - 2018)
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2017
Ngày đăng: 08/01/2018
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2017

Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2017
Ngày đăng: 08/01/2018
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2017

Thời gian tập trung ôn thi Tôt nghiệp
Ngày đăng: 04/12/2017
Thời gian tập trung ôn thi Tôt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính đợt 2, năm 2017
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận Trung cấp lí luận chính trị - hành chính tốt nghiệp (đợt 2) năm 2017
Ngày đăng: 23/11/2017
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận Trung cấp lí luận chính trị - hành chính tốt nghiệp (đợt 2) năm 2017
Thông báo chiêu sinh các lớp TCLLCT-HC năm 2018
Ngày đăng: 31/10/2017
Thông báo chiêu sinh các lớp TCLLCT-HC năm 2018
Tải: Chieu...
Danh sách học viên lớp TCLLCT-HC đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
Ngày đăng: 31/10/2017
Danh sách học viên lớp TCLLCT-HC đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
Tải: DS...
Bố trí phòng hoc tháng 10/2017
Ngày đăng: 02/10/2017
.
Tập trung sinh viên lớp Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Ngày đăng: 20/09/2017
Tập trung sinh viên lớp Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước từ ngày 25/10/2017 - 10/11/2017
kế hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"
Ngày đăng: 08/09/2017
kế hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" (10/1947 - 10/2017)
Thi lại lớp Đại học hành chính KH11-TC87
Ngày đăng: 03/08/2017
Thi lại lớp Đại học hành chính KH11-TC87
Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"
Ngày đăng: 31/07/2017
Viên chức, giảng viên tham gia cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017.
Điểm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp (đợt 1) năm 2017
Ngày đăng: 10/07/2017
Điểm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp (đợt 1) năm 2017
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017
Ngày đăng: 23/06/2017
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017
Ngày đăng: 23/06/2017
Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017
Danh sách dự thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017
Ngày đăng: 14/06/2017
Danh sách dự thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017

Phong-1.pdf
Danh sách dự thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017
Ngày đăng: 14/06/2017
Danh sách dự thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2017

.
Bế giảng lớp đại học Hành chính KH 11-TC87
Ngày đăng: 07/06/2017
Bế giảng lớp Đại học Hành chính KH 11 - TC87 văn bằng 1 hệ vừa làm vừa học khóa 2011 - 2016
Bế giảng lớp đại học hành chính KH 11 - TC 87
Ngày đăng: 07/06/2017
Bế giảng lớp đại học hành chính KH 11 - TC 87 văn bằng 1 hệ vừa làm vừa học Khóa 2011 - 2016
Tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT- HC đợt 1, năm 2017
Ngày đăng: 30/05/2017
Tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT- HC đợt 1, năm 2017
Tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT- HC đợt 1, năm 2017
Ngày đăng: 30/05/2017
Tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT- HC đợt 1, năm 2017
Mẫu Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của cá nhân
Ngày đăng: 01/03/2017
Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của cá nhân
Kế hoạch đi nghiêu cứu thực tế các lớp TC LLCT-HC
Ngày đăng: 24/02/2017
Kế hoạch đi nghiêu cứu thực tế các lớp Trung cấp LLCT-HC năm 2017
Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng
Ngày đăng: 13/02/2017
Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng