Thủ tục hành chính
1. Thủ tục xác nhận thời gian học tập:
B1. Học viên làm đề nghị xác nhận thời gian học tập theo mẫu: Ms02
B2. Gửi đề nghị xác nhận về Phòng Đào tạo
B3. Phòng Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra thông tin và ký xác nhận
B4. Học viên nhận kết quả tại Phòng Đào tạo trường Chính trị.
Thời gian: nhận kết quả vào ngày cuối cùng của đợt học.
Biểu mẫu đính kèm: 
2. Thủ tục xác nhận kết quả học tập:
         Để tạo thuận lợi cho học viên các lớp trong việc xác nhận kết quả học tập, Phòng Đào tạo Trường Chính trị Gia Lai áp dụng quy trình như sau:
B1. Học viên làm đơn  xác nhận kết quả học tập theo mẫu: Tải mẫu đơn MS01
B2. Gửi đơn xác nhận về Phòng Đào tạo
B3. Phòng Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra thông tin và trình Ban Giám hiệu ký xác nhận
B4. Học viên nhận kết quả tại Phòng Đào tạo trường Chính trị.
Thời gian giải quyết: 1  ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đơn.
Biểu mẫu đính kèm:

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai