NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT-HC
Ngày đăng: 04/07/2021
     Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính...
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính
Ngày đăng: 22/06/2020
   Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị theo Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 09 năm 2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của...
Tài liệu bồi dưỡng: Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về Quản lý nhà nước
Ngày đăng: 22/06/2020
   Thực tế hiện nay, cán bộ, công chức cấp xã còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, yếu kém, thể hiện ở năng lực hoạt động thực tế, khả năng tham mưu và giải quyết các vấn đề ở cơ sở. Do đó, để...
TÀI LIỆU ÔN TẬP: Phục vụ các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức (Môn kiến thức chung)
Ngày đăng: 22/06/2020
   Nhằm trang bị cho các thí sinh có đủ tư liệu tham khảo chuẩn bị tham dự các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể...
Tập bài giảng tình hình, nhiệm vụ của Tỉnh Gia Lai (Thuộc chương trình đào tạo trung cấp lý luận Chính trị -Hành chính)
Ngày đăng: 22/06/2020
   Tập bài giảng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị-hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai
   Tập bài giảng gồm:
   Bài 1:...
Câu hỏi và hướng dẫn trả lời những vấn đề cơ bản trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính
Ngày đăng: 22/06/2020
   Tài liệu nhằm phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, ôn tập và thi tốt nghiệp trong các chương trình Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính tại các trường Chính trị tỉnh, thành...
Hướng dẫn ôn tập câu hỏi tự luận và trắc nghiệm chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên
Ngày đăng: 22/06/2020
   Đánh giá được tầm quan trọng của đội ngũ nhân sự trong nền hành chính nhà nước, coi trọng phẩm chất, năng lực của nhân sự là chìa khóa quan trọng đạt đến những mục tiêu công cuộc cải...
Hướng dẫn ôn tập câu hỏi tự luận và trắc nghiệm chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính
Ngày đăng: 22/06/2020
   Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, để không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng, để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của học viên cũng như giảng viên, Trường Chính trị tỉnh Gia...

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai