Hướng dẫn ôn tập câu hỏi tự luận và trắc nghiệm chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

22/06/2020
   Đánh giá được tầm quan trọng của đội ngũ nhân sự trong nền hành chính nhà nước, coi trọng phẩm chất, năng lực của nhân sự là chìa khóa quan trọng đạt đến những mục tiêu công cuộc cải cách hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay. Do đó, bồi dưỡng theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp cho viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức là một trong những nội dung cơ bản của nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước đã được Chính phủ xác định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đến năm 2020.


   Để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, việc bồi dưỡng tổ chức theo ngạch, chức danh cần đảm bảo tuân thủ nguyên tắc đề cao tính thực tiễn, cập nhật và bổ sung kiến thức sát với yêu cầu khóa bồi dưỡng, tập hợp, thảo luận và giải quyết các bài tập, tình huống, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn để đảm bảo việc dạy và học có chất lượng sát với chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức.
   
   Mục tiêu của tài liệu này là hướng đến trang bị, củng cố, cập nhật và nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng thông qua giải quyết các nội dung chủ đề thảo luận, các câu hỏi tự học, làm việc nhóm và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, giúp học viên chủ động trong học tập, giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành các kỹ năng quan trọng trong công tác, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao.


Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai