TÀI LIỆU ÔN TẬP: Phục vụ các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức (Môn kiến thức chung)

22/06/2020
   Nhằm trang bị cho các thí sinh có đủ tư liệu tham khảo chuẩn bị tham dự các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể, chúng tôi tổ chức biên soạn và giới thiệu tài liệu phục vụ tham khảo và ôn thi với những nội dung về hệ thống các kiến thức hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; trách nhiệm, nhiệm vụ của công chức theo tiêu  chuẩn của ngạch dự thi.
   Tài liệu được kết cấu làm hai phần:
   Phần I: Giới thiệu các chuyên đề phục vụ ôn thi.
   Phần II: Một số dạng đề thi tham khảo. Các chuyên đề trong tài liệu này được lựa chọn phù hợp với các quy định về khối kiến thức dự thi của thí sinh.
 

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai