Tập bài giảng tình hình, nhiệm vụ của Tỉnh Gia Lai (Thuộc chương trình đào tạo trung cấp lý luận Chính trị -Hành chính)

22/06/2020
   Tập bài giảng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị-hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai
   Tập bài giảng gồm:
   Bài 1: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai
   Bài 2: Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh Gia Lai đến năm 2020.
   Một số báo cáo chuyên đề về địa phương 


 

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai