Tài liệu điện tử
 
STT Tên tài liệu Tải về
1
Triết học Mác – Lênin
2
Kinh tế Chính trị Mác- Lênin
3
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam & Lý luận cơ bản về Đảng Cộng Sản
5
Chủ nghĩa xã hội khoa học
6
Tài liệu Chuyên viên chính
7           Tài liệu Bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương
8            

           Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng


9
 
           Tài liệu bồi dưỡng Đối tượng 3
10             Câu hỏi thi vấn đáp khoa Mác - Lênin
11            Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện (kèm theo Quyết định số 4167/QĐ-BNV)
12             Tài liệu tuyên truyền một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
13            Chương trình bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã
14 Thông tin lý luận và thực tiễn (Số 4)


Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai