Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng sông Mê...
Chủ tịch Hồ Chí Minh = : President Ho Chi Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh = : President Ho Chi Minh

Tác giả : Bảo Tàng Hồ...

Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới hiện nay - Những đ...
Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới hiện nay - Những điểm tương đồng và khác biệt
Loại CSDL: Sách đơn Thông tin xb: H.: Lý luận Chính trị, 2019 Mô tả vật lý: 262tr., 21cm DDC: 335

Lịch sử Gia Lai từ nguồn gốc đến năm 1975
Lịch sử Gia Lai từ nguồn gốc đến năm 1975

Tác giả : Nguyễn Thị Kim...

Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu sử
Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu sử

Tác giả : Trần Minh...

Huỳnh Tấn Phát - Tiểu sử
Huỳnh Tấn Phát - Tiểu sử

Tác giả : Đặng Văn Thái...

Huỳnh Thúc Kháng - Tiểu sử
Huỳnh Thúc Kháng - Tiểu sử

Tác giả : Bùi Đình Phong...
Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai