Tra cứu văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Văn bản Trung ương


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
101-HD/HVCTQG 16/03/2021 Hướng dẫn số 101-HD/HVCTQG ngày 16/3/2021 hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị)
314-KH/HVCTQG 21/9/2020 Kế hoạch sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13-11-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
313-HD/HVCTQG 18/9/2020 Hướng dẫn biên soạn học phần "Thực tiễn và kinh nghiệ xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)" thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị
3262-QĐ/HVCTQG 18/9/2020 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng cấp ủy cơ sở
4874-QĐ/HVCTQG 30/09/2019 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng của Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
36-HD/VPTW 03/04/2018 Hướng dẫn 36-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.
02-QC 01/08/2016 Quy chế học viên TCLLCT-HC của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
03-QC 01/08/2016 Quy chế tuyển sinh đào tạo TCLLCT-HC của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
01-QC 01/08/2016 Quy chế đánh giá và quản lý kết quả học tập của học viên TCLLCT-HC của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
672/QĐ-BNV 14/4/2016 Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện (Ban hành kèm QĐ số 415/QĐ-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Mẫu kê khai TSTN theo Thông tư 08 năm 2013
02/HD-HVCT-HCQG 13/3/2013 Hướng dẫn tổ chức thi Tốt nghiệp chương trình TCLLCT-HC
Số: 27/2005/QĐ-BGD&ĐT 29/8/2005 Quyết định Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
210-QĐ/TCT 20/5/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế viết khóa luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính
15 /2014/TT-BGDĐT 15/5/2014 1. Các khóa tuyển sinh từ ngày 30 tháng 6 năm 2014 trở về trước thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ GD&ĐT
2. Các khóa tuyển sinh từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở đi thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ theo Quy chế này. 
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạc tài sản, thu nhập. 

23/2012/TT-BCA 27/04/2012 Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"
29/2012/NĐ-CP 12/4/2012 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Văn bản nhà Trường


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
QĐ/TCT 08/12/2021 Các Quyết định về công tác thi đua khen thưởng năm 2021
232-QĐ/TCT 05/8/2021 Quy chế Thanh tra đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
Dự thảo QC 13/8/2021 Công văn giao nhiệm vụ
231-QĐ/TCT 30/7/2021 Quy chế nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
224-QĐ/TCT 28/07/2021 Quyết định ban hành Quy chế Văn hóa của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
03 - KH/TCT 05/02/2021 Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua năm 2021 "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo- Hiệu quả "
454/QĐ-TCT 16/12/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế viết khóa luận tốt nghiệp TCLLCT-HC
81-CV/TCT 21/9/2020 Phúc đáp công văn xin chủ trương liên kết mở lớp TCLLCT-HC tại Trại giam Gia Trung năm 2020
304-QĐ/TCT 18/9/2020 Quyết định công nhận Tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp TCLLCT-HC cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính (đợt 1) năm 2020
305-QĐ/TCT 18/9/2020 Quyết định về việc khen thưởng học viên có thành tích trong việc học tập và rèn luyện các lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính (đợt 1) năm 2020
169-QĐ/TCT 03/7/2020 Công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2020 
03/QĐ-TCT 6/9/2017 Quyết định và quy chế viết khóa luận tốt nghiệp Trung cấp LLCT-HC tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
169/QĐ-TCT 25/8/2017 Công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017.
201/QĐ-CTĐ 12/9/2016 Tài liệu Hội Nghị ký kết giao ước thi  đua năm học 2016-2017 
06/QĐ-TCT 12/01/2015 Quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2014
179/QĐ-TCT 30/07/2015 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
01/TCT 07/01/2015 Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa hoc năm 2015
69/QĐ-TCT 24/3/2015 Quyết định Công nhận ban cán sự lớp K31 (TCLLCT-HC)
18/TCT 12/5/2014 Thông báo thi tốt nghiệp cuối khóa các lớp TCLLCT-HC Khóa 13, Khóa 14, Khóa 15, Khóa 16.
234/QĐ-TCT 12/05/2014 Quy định về việc ban hành Quy định về tổ chức dự giờ, thao giảng và lấy ý kiến của học viên đối với giảng viên. 
21/QĐ-TCT 19/02/2014 Quyết định Ban hành Quy định nhuận bút cho tác giả, Ban hành chế độ hoạt động quản lý, khai thác sử dụng trang thông tin điện tử của trường Chính trị tỉnh Gia Lai trên mạng Internet

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai