Tra cứu văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
314-KH/HVCTQG 21/9/2020 Kế hoạch sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13-11-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
313-HD/HVCTQG 18/9/2020 Hướng dẫn biên soạn học phần "Thực tiễn và kinh nghiệ xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)" thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị
3262-QĐ/HVCTQG 18/9/2020 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng cấp ủy cơ sở
4874-QĐ/HVCTQG 30/09/2019 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng của Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
02-QC 01/08/2016 Quy chế học viên TCLLCT-HC của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
03-QC 01/08/2016 Quy chế tuyển sinh đào tạo TCLLCT-HC của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
01-QC 01/08/2016 Quy chế đánh giá và quản lý kết quả học tập của học viên TCLLCT-HC của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
672/QĐ-BNV 14/4/2016 Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số 415 /QĐ-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
02/HD-HVCT-HCQG 13/3/2013 Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp chương trình đào tạo trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Mẫu kê khai TSTN theo TT 08-2013
Số: 27/2005/QĐ-BGD&ĐT 29/8/2005 Quyết định Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
210-QĐ/TCT 20/5/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế viết khóa luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính
15 /2014/TT-BGDĐT 15/5/2014 1. Các khóa tuyển sinh từ ngày 30 tháng 6 năm 2014 trở về trước thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Các khóa tuyển sinh từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 trở đi thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ theo Quy chế này.
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
23/2012/TT-BCA 27/04/2012 Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
29/2012/NĐ-CP 12/4/2012 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai