Tra cứu văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
101-HD/HVCTQG 16/03/2021 Hướng dẫn số 101-HD/HVCTQG ngày 16/3/2021 hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị)
314-KH/HVCTQG 21/9/2020 Kế hoạch sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13-11-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
313-HD/HVCTQG 18/9/2020 Hướng dẫn biên soạn học phần "Thực tiễn và kinh nghiệ xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)" thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị
3262-QĐ/HVCTQG 18/9/2020 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng cấp ủy cơ sở
4874-QĐ/HVCTQG 30/09/2019 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng của Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
36-HD/VPTW 03/04/2018 Hướng dẫn 36-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.
02-QC 01/08/2016 Quy chế học viên TCLLCT-HC của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
03-QC 01/08/2016 Quy chế tuyển sinh đào tạo TCLLCT-HC của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
01-QC 01/08/2016 Quy chế đánh giá và quản lý kết quả học tập của học viên TCLLCT-HC của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
672/QĐ-BNV 14/4/2016 Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện (Ban hành kèm QĐ số 415/QĐ-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Mẫu kê khai TSTN theo Thông tư 08 năm 2013
02/HD-HVCT-HCQG 13/3/2013 Hướng dẫn tổ chức thi Tốt nghiệp chương trình TCLLCT-HC
Số: 27/2005/QĐ-BGD&ĐT 29/8/2005 Quyết định Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
210-QĐ/TCT 20/5/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế viết khóa luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính
15 /2014/TT-BGDĐT 15/5/2014 1. Các khóa tuyển sinh từ ngày 30 tháng 6 năm 2014 trở về trước thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ GD&ĐT
2. Các khóa tuyển sinh từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở đi thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ theo Quy chế này. 
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạc tài sản, thu nhập. 

23/2012/TT-BCA 27/04/2012 Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"
29/2012/NĐ-CP 12/4/2012 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai