Tra cứu văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
5499/KH-BTTr 07/9/2020 Kế hoạch phân công cán bộ, giáo viên đảm nhiệm chuyên đề giảng dạy đối tượng 3 và tương đương; chức sắc nhà tu hành các tôn giáo năm 2020
1580/UBND-KGVX 31/7/2020 Công văn về việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1309-QĐ/TU 07/3/2019  Quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh.
09/2015/QĐ-UBND 12/02/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1240 /UBND-NC 14/6/2022 Công văn: Về việc chấp hành nghiêm quy định về  phòng, chống tác hại của rượu, bia   
1142 /UBND-NC 03/6/2022 Công văn: Về việc giao góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm 
1129/UBND-KTTH 03/6/2022

Công Văn về việc tăng cường công tác  quản lý và nâng cao hiệu  quả hoạt động đấu giá QSDĐ.

1724/VP - KTTH 03/6/2022 Công Văn: Về việc tham gia ý kiến dự thảo  Luật Hợp tác xã (sửa đổi) 

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269.3824 369
Trưởng ban biên tập: Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc - TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  - Điện thoại: 0905693899 - Email: ngokhacngoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai