You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tra cứu văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
309/QĐ-TCT 25/8/2017 Công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017
179/QĐ-TCT 30/07/2015 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
201/QĐ-CTĐ 12/9/2016 Quy chế tổ chức và hoạt động Cụm thi đua số 7
234/QĐ-TCT 12/05/2014 Quyết định
V/v ban hành Quy định về tổ chức dự giờ, thao giảng và lấy ý kiến của học viên đối với giảng viên
69/QĐ-TCT 24/3/2015 Quyết định Công nhận ban cán sự lớp K31 (TCLLCT-HC)
21/QĐ-TCT