Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Kế hoạch đào tạo
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng năm 2022 Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
2 Kế hoạch Đào tạo, Bồi dưỡng năm 2022 Lớp trung cấp
3 Kế hoạch học tập lớp TCCT K4 (TTCT huyện Chư Prông) + TCCT K5 (TTCT huyện Ia Pa) Lớp trung cấp
4 Kế hoạch học tập lớp TCLLCT K1, K2 năm 2021 (Trung tâm Chính trị huyện Kông Chro) Lớp trung cấp
5 Kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng năm 2021 (điều chỉnh) Lớp bồi dưỡng
6 Kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng năm 2021 Lớp bồi dưỡng
7 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 02 năm: 2022-2023 Lớp trung cấp
8 Kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng năm 2020 (Điều chỉnh lần 3) Lớp bồi dưỡng
9 Kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng năm 2020 (Điều chỉnh lần 2) Lớp bồi dưỡng
10 KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁC LỚP TCLLCT-HC NĂM 2020 (Điều chỉnh lần 2) Lớp trung cấp
11 Kế hoạch học tập 6 tháng cuối năm 2016 Lớp trung cấp
12 Kế hoạch học tập năm học kỳ I (2015-2016) Lớp trung cấp
13 Kế hoạch học tập học kì II(2014-2015) 6 tháng đầu năm 2015 Lớp trung cấp
14 Kế hoạch đào tạo lớp bồi dưỡng chính trị năm 2014 Lớp bồi dưỡng

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top