Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Thông báo điều chỉnh lịch học Lớp Trung cấp LLCT khóa 17 (đợt 1-học kỳ I) Lớp trung cấp
2 Thông báo điều chỉnh lịch học lớp Trung cấp LLCT khóa 19 (đợt 1- học kỳ I) Lớp trung cấp
3 Thông báo điều chỉnh lịch học Lớp Trung cấp LLCT (khóa 07) - Đợt 2- học kỳ II Lớp trung cấp
4 Lịch học Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 10 (Đợt 2 học kỳ II) Lớp trung cấp
5 Lịch học Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 04 (Đợt 2 học kỳ II) Lớp trung cấp
6 Lịch học Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 07 (Đợt 2 học kỳ II) Lớp trung cấp
7 Lịch học Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 02 (Đợt 1 học kỳ II) Lớp trung cấp
8 Lịch học Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 03 (Đợt 2 học kỳ II) Lớp trung cấp
9 Kế hoạch học tập lớp TCLLCT Khóa 06 (TTCT huyện Chư Sê) Lớp trung cấp
10 Kế hoạch học tập lớp Cao cấp LLCT K19 (Từ tháng 10-tháng 12/2021) Lớp cao cấp
11 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên K102 (Đak Pơ) Lớp chuyên viên
12 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 137 đợt 2 học kỳ I Lớp trung cấp
13 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 140 đợt 1 học kỳ I Lớp trung cấp
14 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 134 đợt 1 học kỳ II Lớp trung cấp
15 Lịch giảng dạy và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
16 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC Khóa 140 Lớp trung cấp
17 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC Khóa 139 Lớp trung cấp
18 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K138 Lớp trung cấp
19 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên khóa 101 Lớp chuyên viên
20 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên khóa 100 Lớp chuyên viên
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top