Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch giảng dạy phần VI lớp TCLLCT-HC K124 Lớp trung cấp
2 Kế hoạch học tập (điều chỉnh) TCK132 Lớp trung cấp
3 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K137 Lớp trung cấp
4 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 136 (Đợt 2-Học kỳ I) Lớp trung cấp
5 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 135 (Đợt 2-Học kỳ I) Lớp trung cấp
6 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 134 (Đợt 2-Học kỳ I) Lớp trung cấp
7 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên K99 Lớp chuyên viên chính
8 Lịch giảng dạy và học tập Phần III lớp TCLLCT-HC K134 Lớp trung cấp
9 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K136 (điều chỉnh lần 1) Lớp trung cấp
10 Lịch giảng dạy Phần VI lớp TCLLCT-HC K128, K129 Lớp trung cấp
11 Lịch giảng dạy Phần VI lớp TCLLCT-HC K124, K126, K127 Lớp trung cấp
12 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K136 Lớp trung cấp
13 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K132 Lớp trung cấp
14 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K132 Lớp trung cấp
15 Lịch học từ 5/4 đến 16/4 Lớp cao cấp
16 Lịch giảng dạy và học Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K127 Lớp trung cấp
17 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K135 Lớp trung cấp
18 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN Khóa 1 năm 2021 (Chư Sê) Lớp bồi dưỡng
19 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 98 Lớp chuyên viên
20 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K134 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top