Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K136 (điều chỉnh lần 1) Lớp trung cấp
2 Lịch giảng dạy Phần VI lớp TCLLCT-HC K128, K129 Lớp trung cấp
3 Lịch giảng dạy Phần VI lớp TCLLCT-HC K124, K126, K127 Lớp trung cấp
4 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K136 Lớp trung cấp
5 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K132 Lớp trung cấp
6 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K132 Lớp trung cấp
7 Lịch học từ 5/4 đến 16/4 Lớp cao cấp
8 Lịch giảng dạy và học Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K127 Lớp trung cấp
9 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K135 Lớp trung cấp
10 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN Khóa 1 năm 2021 (Chư Sê) Lớp bồi dưỡng
11 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 98 Lớp chuyên viên
12 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K134 Lớp trung cấp
13 Kế hoạch học tập lớp Cao cấp LLCT K19 Lớp cao cấp
14 Lịch giảng dạy và học Phần III lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
15 Lịch giảng dạy và học Phần V.2 lớp TCLLCT-HC K124 Lớp trung cấp
16 Kế hoạch giảng dạy lớp BD lãnh đạo cấp phòng Khóa 1, năm 2021 Lớp bồi dưỡng
17 Lịch học phần IV lớp TCLLCT-HC K128 Lớp trung cấp
18 Lịch học phần VI lớp TCLLCT-HC K126 Lớp trung cấp
19 Lịch học phần IV lớp TCLLCT-HC K127 Lớp trung cấp
20 Lịch giảng dạy và học Phần V.2 lớp TCLLCT-HC K121 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top