Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch giảng dạy và học Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K124 Lớp trung cấp
2 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K131 Lớp trung cấp
3 Lịch giảng dạy và học Phần I lớp TCLLCT-HC K133 Lớp trung cấp
4 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
5 Lịch giảng dạy và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K120 Lớp trung cấp
6 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN Khóa 9 (TT BDCT thị xã Ayun Pa) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
7 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cập nhật kiến thức và kỹ năng hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
8 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 21 (TT BDCT huyện Phú Thiện) Lớp chuyên viên chính
9 Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 127 đợt 2, học kỳ I Lớp trung cấp
10 Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 126 đợt 2, học kỳ I Lớp trung cấp
11 Kế hoạch học tập lớp TCLLCT-HC K132 Lớp trung cấp
12 Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 126 Đợt 2-học kỳ I Lớp trung cấp
13 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K128 Lớp trung cấp
14 Lịch giảng dạy và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K123 Lớp trung cấp
15 Lịch giảng dạy và học tập Phần III.1 và III.2 lớp TCLLCT-HC K126 Lớp trung cấp
16 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K129 Lớp trung cấp
17 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Khóa 20 Lớp chuyên viên chính
18 Lịch giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
19 Lịch giảng lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
20 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top