Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Kế hoạch học tập lớp Cao cấp LLCT K19 Lớp cao cấp
2 Lịch giảng dạy và học Phần III lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
3 Lịch giảng dạy và học Phần V.2 lớp TCLLCT-HC K124 Lớp trung cấp
4 Kế hoạch giảng dạy lớp BD lãnh đạo cấp phòng Khóa 1, năm 2021 Lớp bồi dưỡng
5 Lịch học phần IV lớp TCLLCT-HC K128 Lớp trung cấp
6 Lịch học phần VI lớp TCLLCT-HC K126 Lớp trung cấp
7 Lịch học phần IV lớp TCLLCT-HC K127 Lớp trung cấp
8 Lịch giảng dạy và học Phần V.2 lớp TCLLCT-HC K121 Lớp trung cấp
9 Lịch giảng dạy và học Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K124 Lớp trung cấp
10 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K131 Lớp trung cấp
11 Lịch giảng dạy và học Phần I lớp TCLLCT-HC K133 Lớp trung cấp
12 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
13 Lịch giảng dạy và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K120 Lớp trung cấp
14 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN Khóa 9 (TT BDCT thị xã Ayun Pa) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
15 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cập nhật kiến thức và kỹ năng hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
16 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 21 (TT BDCT huyện Phú Thiện) Lớp chuyên viên chính
17 Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 127 đợt 2, học kỳ I Lớp trung cấp
18 Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 126 đợt 2, học kỳ I Lớp trung cấp
19 Kế hoạch học tập lớp TCLLCT-HC K132 Lớp trung cấp
20 Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 126 Đợt 2-học kỳ I Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top