Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch giảng dạy và học tập (Điều chỉnh lần 1) lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 92 (TT BDCT huyện Kông Chro) Lớp chuyên viên
2 Lịch giảng dạy và học tập (điều chỉnh lần 2) lớp BD ngạch Chuyên viên Chính Khóa 19 Lớp chuyên viên chính
3 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 94 (Krông Pa) Lớp chuyên viên
4 Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC K121 đợt 1-học kỳ II Lớp trung cấp
5 Lịch giảng dạy và học Phần III lớp TCLLCT-HC K119 Lớp trung cấp
6 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC K129 Lớp trung cấp
7 Kế hoạch giảng dạy lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp Phòng Lớp bồi dưỡng
8 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
9 Lịch giảng dạy Phần VI lớp TCLLCT-HC K109 Lớp trung cấp
10 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 93 (TT BDCT thành phố Pleiku) Lớp chuyên viên
11 Lịch học lớp Cao cấp LLCT K18 Lớp cao cấp
12 Kế hoạch (điều chỉnh lần 1) học tập lớp TCLLCT-HC K125 (TT BDCT huyện Chư Pưh) Lớp trung cấp
13 Kế hoạch (điều chỉnh lần 1) học tập tập lớp TCLLCT-HC K111 (TTBDCT thị xã An Khê) Lớp trung cấp
14 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K126 Lớp trung cấp
15 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K127 Lớp trung cấp
16 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC K128 Lớp trung cấp
17 Lịch dạy và học lớp TCLLCT-HC Khóa 122 (Ia Pa) Lớp trung cấp
18 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 19 Lớp chuyên viên chính
19 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN K8 (Ia Pa) Lớp bồi dưỡng
20 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN Khóa 7 (Krông Pa) Lớp bồi dưỡng
|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top