Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K128 Lớp trung cấp
2 Lịch giảng dạy và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K123 Lớp trung cấp
3 Lịch giảng dạy và học tập Phần III.1 và III.2 lớp TCLLCT-HC K126 Lớp trung cấp
4 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K129 Lớp trung cấp
5 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Khóa 20 Lớp chuyên viên chính
6 Lịch giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
7 Lịch giảng lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
8 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
9 Lịch giảng dạy và học tập (Điều chỉnh lần 1) lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 92 (TT BDCT huyện Kông Chro) Lớp chuyên viên
10 Lịch giảng dạy và học tập (điều chỉnh lần 2) lớp BD ngạch Chuyên viên Chính Khóa 19 Lớp chuyên viên chính
11 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 94 (Krông Pa) Lớp chuyên viên
12 Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC K121 đợt 1-học kỳ II Lớp trung cấp
13 Lịch giảng dạy và học Phần III lớp TCLLCT-HC K119 Lớp trung cấp
14 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC K129 Lớp trung cấp
15 Kế hoạch giảng dạy lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp Phòng Lớp bồi dưỡng
16 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
17 Lịch giảng dạy Phần VI lớp TCLLCT-HC K109 Lớp trung cấp
18 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 93 (TT BDCT thành phố Pleiku) Lớp chuyên viên
19 Lịch học lớp Cao cấp LLCT K18 Lớp cao cấp
20 Kế hoạch (điều chỉnh lần 1) học tập lớp TCLLCT-HC K125 (TT BDCT huyện Chư Pưh) Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top