Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch giảng dạy và học tập Kỳ I (2020-2021) lớp Cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước K26.1 Lớp cao cấp
2 Lịch giảng dạy và học Phần I lớp TCLLCT-HC K126 Lớp trung cấp
3 Lịch giảng dạy và học Phần III lớp TCLLCT-HC K121 Lớp trung cấp
4 Lịch giảng dạy và học tập Lớp QLNN cho CB, CQ cấp xã khóa 4 năm 2020 Lớp bồi dưỡng
5 Lịch giảng dạy và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
6 Lich giảng và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K112 Lớp trung cấp
7 Lịch giảng dạy và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K115 Lớp trung cấp
8 Lịch giảng dạy và học tập Phần IV lớp TCLLCT-HC K114 Lớp trung cấp
9 Lịch giảng dạy và học tập Phần IV lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
10 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K124 Lớp trung cấp
11 Lịch giảng và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về quản lý nhà nước Khóa 4 (Chư Păh) Lớp bồi dưỡng
12 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về quản lý nhà nước Khóa 3 (Chư Sê) Lớp bồi dưỡng
13 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về quản lý nhà nước Khóa 2 (Krông Pa) Lớp bồi dưỡng
14 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 91 (TCT) Lớp chuyên viên
15 Lịch giảng và học Phần IV lớp TCLLCT-HC K112 Lớp trung cấp
16 Lịch giảng và học Phần IV lớp TCLLCT-HC K115 Lớp trung cấp
17 Lịch giảng và học Phần II lớp TCLLCT-HC K120 Lớp trung cấp
18 Lịch giảng và học Phần II lớp TCLLCT-HC K119 Lớp trung cấp
19 Lịch giảng dạy và học Phần III.1 và III.2 lớp TCLLCT-HC Khóa 116 Lớp trung cấp
20 Lịch giảng và học Phần III.1 và III.2 Khóa 114 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top