Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Kế hoạch (điều chỉnh lần 1) học tập tập lớp TCLLCT-HC K111 (TTBDCT thị xã An Khê) Lớp trung cấp
2 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K126 Lớp trung cấp
3 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K127 Lớp trung cấp
4 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC K128 Lớp trung cấp
5 Lịch dạy và học lớp TCLLCT-HC Khóa 122 (Ia Pa) Lớp trung cấp
6 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 19 Lớp chuyên viên chính
7 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN K8 (Ia Pa) Lớp bồi dưỡng
8 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN Khóa 7 (Krông Pa) Lớp bồi dưỡng
9 Lịch giảng dạy và học tập Kỳ I (2020-2021) lớp Cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước K26.1 Lớp cao cấp
10 Lịch giảng dạy và học Phần I lớp TCLLCT-HC K126 Lớp trung cấp
11 Lịch giảng dạy và học Phần III lớp TCLLCT-HC K121 Lớp trung cấp
12 Lịch giảng dạy và học tập Lớp QLNN cho CB, CQ cấp xã khóa 4 năm 2020 Lớp bồi dưỡng
13 Lịch giảng dạy và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
14 Lich giảng và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K112 Lớp trung cấp
15 Lịch giảng dạy và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K115 Lớp trung cấp
16 Lịch giảng dạy và học tập Phần IV lớp TCLLCT-HC K114 Lớp trung cấp
17 Lịch giảng dạy và học tập Phần IV lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
18 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K124 Lớp trung cấp
19 Lịch giảng và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về quản lý nhà nước Khóa 4 (Chư Păh) Lớp bồi dưỡng
20 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về quản lý nhà nước Khóa 3 (Chư Sê) Lớp bồi dưỡng
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top