Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về quản lý nhà nước Khóa 2 (Krông Pa) Lớp bồi dưỡng
2 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 91 (TCT) Lớp chuyên viên
3 Lịch giảng và học Phần IV lớp TCLLCT-HC K112 Lớp trung cấp
4 Lịch giảng và học Phần IV lớp TCLLCT-HC K115 Lớp trung cấp
5 Lịch giảng và học Phần II lớp TCLLCT-HC K120 Lớp trung cấp
6 Lịch giảng và học Phần II lớp TCLLCT-HC K119 Lớp trung cấp
7 Lịch giảng dạy và học Phần III.1 và III.2 lớp TCLLCT-HC Khóa 116 Lớp trung cấp
8 Lịch giảng và học Phần III.1 và III.2 Khóa 114 Lớp trung cấp
9 lịch giảng và học Phần V.1 lớp TCLLCT-HC Khóa 114 Lớp trung cấp
10 Lịch giảng dạy và học Phần V.3 lớp TCLLCT-HC Khóa 108 Lớp trung cấp
11 Lịch giảng và học Phần V.2 lớp TCCT-HC Khóa 108 Lớp trung cấp
12 Lịch giảng và học Phần II lớp TCLLCT-HC Khóa 122 (Huyện Ia Pa) Lớp trung cấp
13 Lịch giảng và học lớp TCLLCT-HC K109 (Chư Sê) Phần IV Lớp trung cấp
14 Lịch học Phần III.1 và III.2 lớp TCLLCT-HC K112 (TCT) Lớp trung cấp
15 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC Khóa 120 Lớp trung cấp
16 Lịch giảng dạy Phần VI lớp TCLLCT-HC Khóa 102 và Khóa 103 Lớp trung cấp
17 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch chuyên viên Khóa 87 (Kbang) Lớp chuyên viên
18 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch chuyên viên Khóa 88 (TCT) Lớp chuyên viên
19 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 89 (Phú Thiện) Lớp chuyên viên
20 Lịch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên khóa 90 (TCT) Lớp chuyên viên
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top