Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 lịch giảng và học Phần V.1 lớp TCLLCT-HC Khóa 114 Lớp trung cấp
2 Lịch giảng dạy và học Phần V.3 lớp TCLLCT-HC Khóa 108 Lớp trung cấp
3 Lịch giảng và học Phần V.2 lớp TCCT-HC Khóa 108 Lớp trung cấp
4 Lịch giảng và học Phần II lớp TCLLCT-HC Khóa 122 (Huyện Ia Pa) Lớp trung cấp
5 Lịch giảng và học lớp TCLLCT-HC K109 (Chư Sê) Phần IV Lớp trung cấp
6 Lịch học Phần III.1 và III.2 lớp TCLLCT-HC K112 (TCT) Lớp trung cấp
7 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC Khóa 120 Lớp trung cấp
8 Lịch giảng dạy Phần VI lớp TCLLCT-HC Khóa 102 và Khóa 103 Lớp trung cấp
9 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch chuyên viên Khóa 87 (Kbang) Lớp chuyên viên
10 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch chuyên viên Khóa 88 (TCT) Lớp chuyên viên
11 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 89 (Phú Thiện) Lớp chuyên viên
12 Lịch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên khóa 90 (TCT) Lớp chuyên viên
13 Lịch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 17 (Kbang) Lớp chuyên viên chính
14 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 18 (TCT) Lớp chuyên viên chính
15 THÔNG BÁO: Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 115 (Đợt 2-học kỳ I) Lớp trung cấp
16 THÔNG BÁO: Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 116 (Đợt 2-học kỳ I) Lớp trung cấp
17 THÔNG BÁO: Lịch học lớp TCLLCT-HC KHÓA 114 (đợt 2-học kỳ I) Lớp trung cấp
18 Lịch giảng dạy và học tập lớp TCLLCT-HC KHÓA 118 (TCT) Lớp trung cấp
19 Lịch giảng dạy và học tập lớp TCLLCT-HC KHÓA 119 (TCT) Lớp trung cấp
20 Lịch giảng dạy và học tập lớp TCLLCT-HC KHÓA 120 (TCT) Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top