Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch giảng dạy và học tập lớp TCLLCT-HC KHÓA 121 (TCT) Lớp trung cấp
2 Lớp Bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương TCLLCT - HC K19 (tại truờng) Môn: Văn hóa xã hội, công tác dân vận, tình hình nhiệm vụ địa phương Lớp bồi dưỡng
3 Lịch lớp Trung cấp K39 Khoa Nhà nước và pháp luật Lớp trung cấp
4 Kế hoạch học tập lớp Cao cấp Lý luận chính trị Khóa 18 Lớp cao cấp
5 Lịch giảng dạy và học tập (điều chỉnh) lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 90 Lớp chuyên viên
6 Phần V.1 k28 Đắc Pơ Lớp trung cấp
7 Lịch môn Chủ nghĩa Mác-Lênin lớp CT -HC K28 (Đăk Pơ) Lớp trung cấp
8 Lịch phần I lớp tương đương TC CT - HC khóa 12 (Krông Pa) Lớp trung cấp
9 Lịch môn tư tưởng Hồ Chí Minh lớp CT - HC khóa 28 (Đăk Pơ) Lớp trung cấp
10 Lich Chuyen vien chinh K3 2014 Lớp chuyên viên chính
11 Lịch phần I lớp bổ sung kiến thức trình độ tương đương TC LLCT K11 (Phú Thiện) Lớp trung cấp
12 Lịch Phần IV: Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước... - Lớp TC LL CT-HC khóa 19 (Kông Chro) Lớp trung cấp
13 Lịch Phần IV: Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước...- Lớp TC LL CT-HC khóa 20 (Đức Cơ) Lớp trung cấp
14 Lịch môn Lich sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản lớp TC LLCT khóa 25 (An Khê) Lớp trung cấp
15 LỊCH GIẢNG PHẦN VI.1 MỘT SỐ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ LĐ,QL CẤP CƠ SỞ LỚP : TCLLCT-HC K20 (ĐỨC CƠ) Từ ngày 06/9 đến 16/9/2014 Lớp trung cấp
16 LỊCH GIẢNG PHẦN V: QUỐC PHÒNG - AN NINH LỚP: TCLLCT- HC KHÓA 19 (Kongchro) Từ ngày 08/9 đến 12/9/2014 Lớp trung cấp
17 Lịch môn Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở lớp CT-HC khóa 17 Lớp trung cấp
18 Lịch giảng Phần V lớp TCLLCT-HC khóa 3 (Hệ tập trung) Lớp trung cấp
19 LỊCH GIẢNG PHẦN VI.2 NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ Ở CƠ SỞ LỚP: TCLLCT-HC Khóa 17 Lớp trung cấp
20 Lịch giảng phần VII: Tình hình nhiệm vụ địa phương lớp TCLLCT-HC K.16 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top