Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 17 (Kbang) Lớp chuyên viên chính
2 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 18 (TCT) Lớp chuyên viên chính
3 THÔNG BÁO: Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 115 (Đợt 2-học kỳ I) Lớp trung cấp
4 THÔNG BÁO: Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 116 (Đợt 2-học kỳ I) Lớp trung cấp
5 THÔNG BÁO: Lịch học lớp TCLLCT-HC KHÓA 114 (đợt 2-học kỳ I) Lớp trung cấp
6 Lịch giảng dạy và học tập lớp TCLLCT-HC KHÓA 118 (TCT) Lớp trung cấp
7 Lịch giảng dạy và học tập lớp TCLLCT-HC KHÓA 119 (TCT) Lớp trung cấp
8 Lịch giảng dạy và học tập lớp TCLLCT-HC KHÓA 120 (TCT) Lớp trung cấp
9 Lịch giảng dạy và học tập lớp TCLLCT-HC KHÓA 121 (TCT) Lớp trung cấp
10 Lớp Bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương TCLLCT - HC K19 (tại truờng) Môn: Văn hóa xã hội, công tác dân vận, tình hình nhiệm vụ địa phương Lớp bồi dưỡng
11 Lịch lớp Trung cấp K39 Khoa Nhà nước và pháp luật Lớp trung cấp
12 Kế hoạch học tập lớp Cao cấp Lý luận chính trị Khóa 18 Lớp cao cấp
13 Lịch giảng dạy và học tập (điều chỉnh) lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 90 Lớp chuyên viên
14 Phần V.1 k28 Đắc Pơ Lớp trung cấp
15 Lịch môn Chủ nghĩa Mác-Lênin lớp CT -HC K28 (Đăk Pơ) Lớp trung cấp
16 Lịch phần I lớp tương đương TC CT - HC khóa 12 (Krông Pa) Lớp trung cấp
17 Lịch môn tư tưởng Hồ Chí Minh lớp CT - HC khóa 28 (Đăk Pơ) Lớp trung cấp
18 Lich Chuyen vien chinh K3 2014 Lớp chuyên viên chính
19 Lịch phần I lớp bổ sung kiến thức trình độ tương đương TC LLCT K11 (Phú Thiện) Lớp trung cấp
20 Lịch Phần IV: Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước... - Lớp TC LL CT-HC khóa 19 (Kông Chro) Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top