Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch Phần IV: Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước...- Lớp TC LL CT-HC khóa 20 (Đức Cơ) Lớp trung cấp
2 Lịch môn Lich sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản lớp TC LLCT khóa 25 (An Khê) Lớp trung cấp
3 LỊCH GIẢNG PHẦN VI.1 MỘT SỐ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ LĐ,QL CẤP CƠ SỞ LỚP : TCLLCT-HC K20 (ĐỨC CƠ) Từ ngày 06/9 đến 16/9/2014 Lớp trung cấp
4 LỊCH GIẢNG PHẦN V: QUỐC PHÒNG - AN NINH LỚP: TCLLCT- HC KHÓA 19 (Kongchro) Từ ngày 08/9 đến 12/9/2014 Lớp trung cấp
5 Lịch môn Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở lớp CT-HC khóa 17 Lớp trung cấp
6 Lịch giảng Phần V lớp TCLLCT-HC khóa 3 (Hệ tập trung) Lớp trung cấp
7 LỊCH GIẢNG PHẦN VI.2 NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ Ở CƠ SỞ LỚP: TCLLCT-HC Khóa 17 Lớp trung cấp
8 Lịch giảng phần VII: Tình hình nhiệm vụ địa phương lớp TCLLCT-HC K.16 Lớp trung cấp
9 Lịch giảng phần VII: Tình hình nhiệm vụ địa phương lớp TCLLCT-HC K.14 Lớp trung cấp
10 Lịch giảng phần V: Quốc phòng an ninh lớp TCLLCT-HC khóa 15 Lớp trung cấp
11 Lịch giảng phần V: Quốc phòng an ninh lớp TCLLCT-HC Khóa 16 Lớp trung cấp
12 Lịch giảng phần V: Quốc phòng an ninh lớp K14. Lớp trung cấp
13 Lịch học lớp Bồi dưỡng cán bộ chính quyền xã Khóa 2 năm 2014 Lớp bồi dưỡng
14 PHẦN V.3 NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ LỚP: TCLLCT-HC Khóa 28 (tại Đăk Pơ) Lớp trung cấp
15 Lớp TCLL - CT k29 (Chư Sê, phần V.1: Nghiệp vụ công tác Mặt trận và đoàn thể nhân dân ở cơ sở Lớp trung cấp
16 Lớp TCLLCT - HC K30 lịch Phần V.3 Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở Lớp trung cấp
17 Lớp TCLLCT - HC k32, phần V.1 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý Lớp trung cấp
18 Lớp trung cấp LLCT - HC k33, phần V.1 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo quản lý... Lớp trung cấp
19 Lịch học lớp TCLLCT-HC K2 (hệ tập trung)Môn chủ nghĩa xã hội khhoa học Lớp trung cấp
20 Lịch giảng phần VI.2 lớp TCLLCT-HC khóa 18 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top