Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Lịch học tập
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch giảng phần VII: Tình hình nhiệm vụ địa phương lớp TCLLCT-HC K.14 Lớp trung cấp
2 Lịch giảng phần V: Quốc phòng an ninh lớp TCLLCT-HC khóa 15 Lớp trung cấp
3 Lịch giảng phần V: Quốc phòng an ninh lớp TCLLCT-HC Khóa 16 Lớp trung cấp
4 Lịch giảng phần V: Quốc phòng an ninh lớp K14. Lớp trung cấp
5 Lịch học lớp Bồi dưỡng cán bộ chính quyền xã Khóa 2 năm 2014 Lớp bồi dưỡng
6 PHẦN V.3 NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ LỚP: TCLLCT-HC Khóa 28 (tại Đăk Pơ) Lớp trung cấp
7 Lớp TCLL - CT k29 (Chư Sê, phần V.1: Nghiệp vụ công tác Mặt trận và đoàn thể nhân dân ở cơ sở Lớp trung cấp
8 Lớp TCLLCT - HC K30 lịch Phần V.3 Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở Lớp trung cấp
9 Lớp TCLLCT - HC k32, phần V.1 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý Lớp trung cấp
10 Lớp trung cấp LLCT - HC k33, phần V.1 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo quản lý... Lớp trung cấp
11 Lịch học lớp TCLLCT-HC K2 (hệ tập trung)Môn chủ nghĩa xã hội khhoa học Lớp trung cấp
12 Lịch giảng phần VI.2 lớp TCLLCT-HC khóa 18 Lớp trung cấp
13 Lịch Phần VI.2 lớp TCLLCT-HC K.2 Lớp trung cấp
14 Môn phần VI.1 Lớp CT-HC k15 Lớp trung cấp
15 Phần II Lịch sử Đảng CSVN... CT-HC K19 (KôngChro) Lớp trung cấp
16 Lịch môn Khoa học hành chính lớp CT-HC khóa 19 (KôngChro) Lớp trung cấp
17 Lịch phần V.3 lớp TCCT-HC khóa 32(tại trường) Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top