STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN Khóa 1 năm 2021 (Chư Sê) Lớp bồi dưỡng
2 Kế hoạch giảng dạy lớp BD lãnh đạo cấp phòng Khóa 1, năm 2021 Lớp bồi dưỡng
3 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về QLNN Khóa 9 (TT BDCT thị xã Ayun Pa) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
4 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cập nhật kiến thức và kỹ năng hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
5 Lịch giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
6 Lịch giảng lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
7 Kế hoạch giảng dạy lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp Phòng Lớp bồi dưỡng
8 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
9 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN K8 (Ia Pa) Lớp bồi dưỡng
10 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN Khóa 7 (Krông Pa) Lớp bồi dưỡng
11 Lịch giảng dạy và học tập Lớp QLNN cho CB, CQ cấp xã khóa 4 năm 2020 Lớp bồi dưỡng
12 Lịch giảng và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về quản lý nhà nước Khóa 4 (Chư Păh) Lớp bồi dưỡng
13 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về quản lý nhà nước Khóa 3 (Chư Sê) Lớp bồi dưỡng
14 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD cán bộ, công chức cấp xã về quản lý nhà nước Khóa 2 (Krông Pa) Lớp bồi dưỡng
15 Lớp Bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương TCLLCT - HC K19 (tại truờng) Môn: Văn hóa xã hội, công tác dân vận, tình hình nhiệm vụ địa phương Lớp bồi dưỡng

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top