STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên K99 Lớp chuyên viên chính
2 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 21 (TT BDCT huyện Phú Thiện) Lớp chuyên viên chính
3 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Khóa 20 Lớp chuyên viên chính
4 Lịch giảng dạy và học tập (điều chỉnh lần 2) lớp BD ngạch Chuyên viên Chính Khóa 19 Lớp chuyên viên chính
5 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 19 Lớp chuyên viên chính
6 Lịch giảng dạy và học tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 91 (TCT) Lớp chuyên viên
7 Lịch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 17 (Kbang) Lớp chuyên viên chính
8 Lịch giảng dạy và học tập lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 18 (TCT) Lớp chuyên viên chính

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top