STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Thông báo điều chỉnh lịch học Lớp Trung cấp LLCT khóa 17 (đợt 1-học kỳ I) Lớp trung cấp
2 Thông báo điều chỉnh lịch học lớp Trung cấp LLCT khóa 19 (đợt 1- học kỳ I) Lớp trung cấp
3 Thông báo điều chỉnh lịch học Lớp Trung cấp LLCT (khóa 07) - Đợt 2- học kỳ II Lớp trung cấp
4 Lịch học Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 10 (Đợt 2 học kỳ II) Lớp trung cấp
5 Lịch học Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 04 (Đợt 2 học kỳ II) Lớp trung cấp
6 Lịch học Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 07 (Đợt 2 học kỳ II) Lớp trung cấp
7 Lịch học Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 02 (Đợt 1 học kỳ II) Lớp trung cấp
8 Lịch học Lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 03 (Đợt 2 học kỳ II) Lớp trung cấp
9 Kế hoạch học tập lớp TCLLCT Khóa 06 (TTCT huyện Chư Sê) Lớp trung cấp
10 Kế hoạch học tập lớp Cao cấp LLCT K19 (Từ tháng 10-tháng 12/2021) Lớp cao cấp
11 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 137 đợt 2 học kỳ I Lớp trung cấp
12 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 140 đợt 1 học kỳ I Lớp trung cấp
13 Lịch học lớp TCLLCT-HC Khóa 134 đợt 1 học kỳ II Lớp trung cấp
14 Lịch giảng dạy và học tập Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
15 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC Khóa 140 Lớp trung cấp
16 Lịch giảng dạy và học tập Phần I lớp TCLLCT-HC Khóa 139 Lớp trung cấp
17 Lịch giảng dạy và học tập Phần II lớp TCLLCT-HC K138 Lớp trung cấp
18 Lịch giảng dạy phần VI lớp TCLLCT-HC K124 Lớp trung cấp
19 Kế hoạch học tập (điều chỉnh) TCK132 Lớp trung cấp
20 Lịch giảng dạy và học Phần II lớp TCLLCT-HC K137 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top